Gjestekommentar, 19.11.12

Forakt for jødene er forakt for Kristus

Av Trygve Einar Gjerde, i www.Kommentar-Avisa.no

Vi lever i en tid der det på nytt er en økende forakt for jødene slik det var foran den andre verdenskrig. Dette skjer for det meste i det politiske og religiøse liv. Vi ser det med den utstrakte grunnløse boikott mot jødene og Israel. Dette hat og ondskap vil Gud hevne! Grunnen til dette ligger først og fremst i den sjalusi og havesyke som er rettet mot dem. De er flinkere på alle områder. Der araberne bare fikk til å dyrke torn og tistel, der dyrker jødene de mest kostelige frukter, ja, frukter i store mengder. Likevel vil araberne og vi andre hedninger rose oss selv mot jødene enda vi ikke er i nærheten av den kunnskap, visdom og innsikt i tingene som dem.
Vi ser nå at de vant Nobels pris i fysikk og i kjemi. Dette var teknologi på høyt plan. Om Norge og Europa boikotter denne kunnskap og utvikling så blir vi fullstendig akterutseilt på dataområde, medisinsk utvikling og økonomi. Jeg har skrevet det tidligere ved flere anledninger: De som forakter Israel og jødene arbeider på sin egen undergang! Vi burde legge de nedenfor stående ord av Luther vel på hjerte:

Ros deg ikke mot grenene! Men dersom du roser deg, (husk at) du ikke bærer roten, men roten (bærer) deg. Romerbrevet 11, 18.

Jeg nærer det håp, at hvis man ville handle vennlig mot jødene og på en god måte opplyse dem fra Den Hellige Skrift, så ville mange iblant dem bli sanne kristne og igjen vende seg til deres fedres, profetene og patriarkenes tro, som de nå enda mer blir avskrekket fra, når man forkaster deres sak og helt bryter staven over dem og handler ille med dem og handler med hovmod og forakt mot dem.

Hvis apostlene, som jo var jøder, hadde handlet slik med oss hedninger, som vi hedninger med jødene, ville der ikke vært en eneste kristen blant hedningene. – Og hvor høyt vi enn roser oss, så er vi likevel bare hedninger, men jødene er av Kristi blod. Vi er bare svogere og fremmede, de er blodsforvandte, søskenbarn og brødre til vår Herre. Hvis man derfor vil rose seg av kjød og blod, hører altså jødene Kristus nærmere til enn vi. – Romerbrevet 9.