Gjestekommentar, 15.11.12Espen Ottosen

 

Av Dag Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

Redaktør Espen Ottosen finner 9-nov. i Utsyn-leder titulert "Ensomme kristne ulver" (av hvilke TV2-aktuelle Andreas Nørstrud skal være en), "det positivt av han <(A.N.)> vil forholde seg kompromissløst til Bibelen."
Ottosen har registrert at Nørstrud "nylig fortalte ... at han ikke har noen form for teologisk utdanning" og Ottosen vil "betone viktigheten av teologisk kunnskap".

Etter visitt til enkelte andre navngitte "ensomme kristne ulver” "som markerer seg", er Ottosen tilbake til teologien: "viktigst er selvsagt hva den enkelte faktisk sier - og om det stemmer med Bibelen. Andreas Nørstrud" vil f.eks. "forby homofilt samliv. Noen vil kanskje forsvare utspillet med at et slikt synspunkt var gangbar mynt i konservative kristne miljøer for noen tiår siden."
Kanskje "noen", men er det slik Nørstrud funderet "utspillet"? Ottosen fremholder at "det er da viktig å huske at idealet den gang <for noen tiår siden> var en stram regulering av samlivsspørsmål. Samboerskap var for eksempel forbudt for 50 år siden - på grunn av den såkalte Konkubine-paragrafen. Skal de som ønsker å forby homofilt samliv tenke helhetlig, bør de også be om forbud mot utroskap."  I "idealet den gang" ved Straffeloven av 1902, ( den gang Løven av Juda fremdeles ble iakttatt på Løvebakken), var Guds bud; hvor det som var praktisk lovregulerbart ble lovfestet (helligdagsfred, mord. "etablert" hor ("konkubinat"), tyveri; dertil naturstridigheter som "utugtig Omgjængelse mellem Personer af Mandkjøn" og "utugtig Omgjængelse med Dyr". (Samme str. l. paragraf (213) omhandlet begge tilfelle - i samme rekkefølge som Moseloven, 3. Mos, 22-23)). "Samboerskap var for eksempel forbudt for 50 år siden", ikke "på grunn av den såkalte Konkubine-paragrafen", men fordi det med rette ble ansett rettsstridig (jfr. Bibelen / Eidsvoll-grl.§2.)

Ottosen vedblir: "Kristne bør i dag ikke tenke at lovverket skal hindre mennesker fra å leve i strid med kristen etikk", men jo; Kristne skal fortsatt "tenke at lovverket skal hindre mennesker fra" f.eks. å avlive ufødte barn.

Ottosen vedblir: "Vi kan like lite tvinge mennesker til kristen tro som å tvinge dem til kristent liv" (; hva nå hermed skulle menes?) Hva enten det er "Du skal ikke ha andre guder foruten mig" eller "Du skal ikke slå ihjel", så gjelder Guds lov uavkortet - alle mennesker. Det siste (5. bud) er en statsoppgave å gjennomtvinge; overholdelse av det første (bud) påtvinger man ingen.

Ottosen vedblir: "Men det verste ved å argumentere for å kriminalisere homofilt samliv, er at vi dermed virker til å ta lettere på heteroseksuelle synder enn homofile synder." (Merk ordvalget: "heteroseksuelle" - "homofile" ("fil" - som elsker, er en venn av)). Hva "vi ... virker til" er underordnet; Dertil tilsier en passasje som Rom. l,24-27 at Bibelen tar "lettere på heteroseksuelle synder enn homofile synder."

"Kristne enkeltpersoner som bare uttaler seg på vegne av seg selv, bør tas mindre på alvor enn de som er en del av et ansvarlig åndelig lederskap", skriver Ottosen i.f.m. de "ensomme kristne ulvene”. Kanskje noen i N.L.M. (etter år ut og år inn med den offisielle Espen Ottosen) kunne ta "på alvor" hvem som utgjør N.L.M. utad, som infoleder / redaktør / forlagssjef?; som Ottosen sier det: "viktigst er selvsagt hva den enkelte faktisk sier - og om det stemmer med Bibelen."

Ottosens Utsynleder er ved ovenstående langt fra uttømmende behandlet.

______________________________________________________

Fra redaksjonen minner vi om denne relaterte saken mht Ottosen fra 2005,
ført i pennen av tidligere forkynner i NLM Oddvar Dahl:

http://www.kommentar-avisa.no/Gjestekommentarer/Gjestekommentarer-2005/La_kloakklokkene_ligge-18.07.2005.htm