Ap og samvittigheten.

Gjestekommentar, 02.03.12

Relatert stoff:

Hva er og vil sosialismen.

 

Ap og samvittigheten

Av Bjarne Kydland, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Det norske sosialdemokratiske partiet er en stor løgn-leverandør, spør du meg. Ingen snakker mer "demokrati, demokrati" enn nettopp denne ”politisk perfekte og korrekte” retningen, og har dertil fått glosen arbeid plantet inn i selve navnet, og kaller seg Arbeiderpartiet, noe som må antyde, skulle en tro at, dette partiet bør være alles parti. Det er bare dette sosialdemokratiske partiet som har den virkelige omsorgen for folket. At alle er sikret arbeid året rundt.

 

I nettopp dette partiet er samme menneskene nektet å ha sin egen samvittighet. Ingen må regne med at de skulle kunne ha den privat form for luksus å ha fri vilje og egen fri samvittighet. Dette gjelder medlemmer som ikke-medlemmer.

Enhvers samvittighet har vi plassert, i trygg forvaring i vår egen "bukselomme." "Vi har makten og vi skal bruke den!" Dette er sosialdemokratiet, sier de, som hverken er sosialt eller demokratisk.

 

Hva er så nå tilbake av menneskelig verdi? Absolutt ingen ting. Alle verdier er for denne spesielle retningen ”ett fett”. Intet er bedre enn noe annet. Mister du samvittigheten så velger du bare noe annet. Men husk: Det må harmonere med Arbeidsprogrammet (vårt.) Dette er den sosialdemokratiske visdomslære: Tilbake til den svarteste hedenskapen. I Bibelen finner en uttrykket: ”…et mørke så tykt at en kan ta på det.” (2. Mosebok 10, 21)

"For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster ta seg selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret,

og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr.” sier Den gamle boken. (2. Tim. 4:3-4)