Åpningsbønn

 

Fra Crossroad.to

Kansas State Senat, 21. januar 2002.

Da Pastor Joe Wright blev bedt om at åbne den nye samling i KANSAS-senatet, forventede alle de sædvanlige almindeligheder, men dette er, hvad de fik at høre:

Himmelske Fader, vi kommer til Dig i dag for at bede Dig om tilgivelse og for at søge Din anvisning og vejledning. Vi ved, at Dit Ord siger: "Ve dem, der kalder ondt for godt," men det er præcis, hvad vi har gjort.

Vi har mistet vor åndelige balance og byttet om på vore værdier. Vi bekender, at -

·        Vi har latterliggjort den absolutte Sandhed i Dine Ord og kaldt det pluralisme,

·        Vi har udnyttet de fattige og kaldt det lotteri,

·        Vi har belønnet dovenskab og kaldt det velfærd,

·        Vi har dræbt vore ufødte og kaldt det et valg,

·        Vi har skudt de, der udfører abort, og kaldt det forsvarligt,

·        Vi har forsømt at disciplinere vore børn og kaldt det at opbygge selvværd,

·        Vi har misbrugt magten og kaldt det politik,

·        Vi har eftertragtet naboens ejendele og kaldt det ambition,

·        Vi har forurenet luften med bandeord og pornografi og kaldt det ytringsfrihed,

·        Vi har latterliggjort de hævdvundne værdier hos vore forfædre og kaldt det oplysning.

Søg os, Oh, Gud, og kend vore hjerter i dag, rens os fra al synd og sæt os fri.

Vejled og velsign disse mænd og kvinder, der er blevet sendt for at vejlede os til Din viljes centrum og til åbent at spørge om disse ting i din Søn, den levende Frelsers, Jesus Kristi navn. Amen!