Gjestekommentar, 22.08.11

 

 

Relatert stoff:

Man kan kalle det frykt

 
Selvransakelsens vanskelige svar

 

Av Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Harald Olsen, Arendal, som har hatt flere innlegg i Vårt Land, skriver igjen 19.08.11 om "De ubehagelige spørsmålene", der han spesielt stiller mange spørsmål til kirken og kristenfolket.

 

Etter 22. juli-sjokket og at vi gradvis vender tilbake til det normale, er det tid for selvransakelse. Men Harald Olsen går ikke inn i en personlig ransakelse, hva jo ordet betyr. Nei, det er andres holdninger og virkelighetsforståelse han vil granske, eller enda mer presist: de må ransake seg selv. Det gjelder for Kristen-Norge og Den norske kirke om de har bestått prøven når det gjelder å demme opp for fremmedfiendtlighet og islamofobi. Videre har kristne krampaktig forsøkt å bortforklare Anders Behring Breiviks beskrivelse av seg selv som kristenfundamentalist, samtidig som de har forklart islams "sanne vesen". Konklusjon: islamofobi er blitt et stadig tydeligere fenomen i deler av Kristen-Norge.

 

Og de deler av Kristen-Norge som må stå skolerett er bl.a. Norge IDAG. Men enda verre er de kristne som strømmer til Fremskrittspartiet med hovedbegrunnelse i innvandrermotstand og Israel-politikk. Og så kommer neste konklusjon: Det viser at det også er en sammenheng mellom islamofobi  og sionisme. Og at de mest fanatiske Israel-vennene er de groveste og mest unyanserte islamkritikerne.

 

At der er meget grums å rydde opp i, det lar Harald Olsen oss ikke være i tvil om, og særlig har det kirkelige lederskap, og da spesielt de lavkirkelige og frikirkelige lederne utmerket seg i å ikke ordne opp.

 

Ja, dette var meget på en gang. Før Harald Olsen neste gang setter i gang et krav om ransakelse hos andre, bør han selv være den som utfører det han er ute etter: selvransakelse. Da må han ransake seg selv og spørre: er mine premisser for å ransake andre holdbare, er det jeg anklager store grupper for (Den norske kirke og Kristen-Norge) korrekt, kan det tenkes at noen ganger må kristne ledere tie av klokskap, fordi det å tale blir verre? Det er ut fra budet om å elske sin neste som seg selv, jeg ber deg Harald Olsen: ikke vær så skråsikker neste gang du mener å ha rett til å ransake andres holdninger og  virkelighetsforståelse.