Gjestekommentar, 09.05.11


Om å utrydde Det jødisk folk og nasjon og omskrive den bibelbaserte verdenshistorien, fra A til Å.

 
Av
Bjarne Kydland, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Dagspressen, TV  etc-etc har fra tid til annen kristendomsrelaterte kronikker og artikler, og vi har fra tid til annen (særlig i forb. m/de kristne høytider) tilsvarende lange serier (tirader) på TV.  Her er det trommet sammen et ti-talls kvinner og menn som kan fortelle verden at, ”Forskning viser at, - - - ” og så kommer hele regla, i alle fasonger. Verden har hittil levd i den villeste forvirring. Men det er sjeldent (eller aldri?) at en hører stoff relevant og bekreftende til genuin bibeltro og kristendoms-forståelse. TV-Høymessen er stort sett en saga blott. Dertil også tar de rød-grønne som oftest Nr. 3-innstillingen for bispegjerningen, og straks går vedkommende ”rett i strupen på” bibeltro prester. Mens regjeringen altså reiser til de fjerneste himmelstrøk for å inspirere sine soldater. Og det understrekes med fet skrift: Det er ”Full bibelsk forvirring.” (Dagbladets (Påske-) Magasinet) ”Har David og Salomo bygd noe som helst?”, spør bladet.  ”Forskningen viser jo - - - - .”

Slik pleier det og aule av ”eselspark” til det Bibelen selv forteller, og som er gjenfortalt og nedskrevet like fra aktuelle bibelske tildragelsers tidspunkt, og som i utgangspunktet har skapt hele den eksisterende verdenshistorien. Eller også som det profetiske ordet sier: sagt oss før det skjer: Se Joh. 14:29. for at dere skal tro når det skjer.” Nei, nå er forskning kommet så langt at en vet mye bedre enn hine (bibelske) gjenfortellere og skribenter. Dette er virkelig godt gjort. Et kjærkomment ”spark” går ut på at bibelske hendinger og tildragelser er skrevet ned hundreder av år, etter at det hadde skjedd og ikke før det skjedde.

Slik også når det gjelder forholdet med bispene og kristendommen. Det smyger seg umerkelig inn i de brede folkelag, gjennom reportasjer, TV og til dels prekestol. Jo, for nå heter det seg at Jesu mor var en ung kvinne, og altså ikke som før: en jomfru. Nå er homofile hjertelig velkomne som kirkepamper, og en vakker dag er vel i alle fall halvparten av landets prester også praktiserende homofile og biskopene på sin side opptrer som en heiagjeng, i det samtlige ”holder med om” at den ting er ”opplest og vedtatt”. (Andreas Aarflot) og i sin skjønneste orden. Bibelen sier at ”Steinene skal tale.” Det har de da også gjort og kommer de til å gjøre.

Dagblad-magasinet kan for eksempel berette om at, ”Daoud (David) er muslimenes mest høyaktede keiser og Allah`s tjener”.  Men nettopp da har det overhode ingen betydning at Allah først var oppfunnet for bare ca 1 400 år siden.

 

Det er lenge siden jeg fant ut at det er en stor sjeldenhet å finne noe av betydning som bekrefter genuin kristen lære, i profan presse og TV. Og folkeskolens barn får høre at den ene religionen er like tjenlig / bra som den andre, enda kristendommen er den eneste åpenbaringsreligionen hvor Grunnleggeren var død, men stod opp igjen og lever nå og til evig tid. Verdenspressen går konsekvent den motsatte veien, likesom når muslimene også gjør sine ytterste anstrengelser for å ødelegge minnesmerker de måtte ha funnet, og som kan minne om jødenes eksistens på stedet (Israel) ”fra uminnelige tider.” Alt blir promte fjernet både fra langt under bakken (ca 3 m) og over denne. Og for å ta med den ytterste konsekvens av denne omskrivingen så heter det seg blant muslimer og likesinnede at det var Ismael og ikke Isak som fikk løftene som først var gitt til ”muslimen Abraham”.


Men Jesus selv? Jo han var og er den største og første muslim noen sinne, foruten Abraham, Isak og Jakob. Og denne løgn-iveren er så stor at det for evig og alltid er glemt at der fantes verken muslimer eller Allah (-er), på kloden før ca 600 år e. Kr. Slikt er ikke mindre enn patetisk (tåpelig og sykelig, av patologisk (?) abnormt) Men i denne høyst bevisste omskrivings-manien går det konsekvent i motsatt retning av hva Bibelen har hevdet fra ”uminnelige tider.”. ”Nåtidige” hendelser føres tusener av år bakover i tid. Dette må en som god muslim tro. (Slike for Bibelen ukjente bestemmelser har også katolikkene flere av.)

Og Arafat selv sa at han var født og oppvokst i Jerusalem, enn skjønt alle visste at han var egypter. Slik vris Bibelens beretninger fra A til Å endog Jesus selv sier: ”Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus!” (Matt. 15:24) Med andre ord: Ikke til hedningene (eller muslimene), som alle må innpodes i den jødiske stammen (se: Rom. 11:18) for å få del i Kristi frelsesgjerning) og slår dermed i hjel alt som reiser seg mot kunnskapen om Gud.” (2. Kor. 10:5)

 

Disse tankene meldte seg nå i Påsken fordi, i Påsken kommer aviser og TV-serier med skriverier og bilder som har en misjon, og går helt i trå med historieomskrivernes kraftig omskrivingsmani, omtalt i headingen. 

Det verdenspopulasjonen hittil har trodd og ment hevdes nå at, skal være basert på løgner, eventyr og ”full forvirring.” (Dagbladet) Nå (om dagen) viser forsknings-resultatene det helt motsatte av det  Bibelen taler om og som sivilisasjoner er bygd på at det er Ismael og ikke på Isak, som er den egentlige jøden.

 

Vi tar med oss nok en smakebit på avisenes sørgelige Påskebudskap.

Dagladet: ”Siden de første bibelske arkeologene har lærde forgjeves forsøkt å finne bekreftelser på at det virkelig fantes en Abraham, en Moses og en utvandring fra Egypt.” ”Forskningen kan ikke se at David og Salomo bygde noe som helst.” Og her har jødefolket feiret sin Påske ”fra uminnelige tider, ” fra utgangen av Egypt, Kanskje 1551 år f. Kr. Før år 1.

Muslimene og likesinnede sier at det var Ismaels folk som forlot Egypt. Det kan være mest sannsynlig at også Dagbladet mener dette.

 

Hvorfor ”grave” i disse fatale ingrediensene?

Det er nødvendig at folk flest blir gjort våkne for hva som skjer og er i emning.  

Det som skjer er at den eksisterende og velkjente verdens-historien mest mulig skal glemmes og omskrives til ”The Brave new world” Skal bygges på det var Arafat og hans folk som er og var de sanne jøder. 

En må til slutt kunne spørre: Hvor ligger den egentlige forvirringen ”begravd”?