Gjestekommentar, 03.06.11

 

Ny politidirektør omgår norsk lov.


Av Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.no

Henter snart surrogatbarn nr 2 fra USA.
Hva vil Kr.F. gjøre?

-----------------------------------------------------------------------------

I Norge er det ikke lovlig å praktisere surrogati. Både eggdonasjon og surrogati er forbudt i Norge.

Sist fredag ble Øystein Mæland utnevnt til ny politidirektør. Allerede dagen etter kunne Dagsavisen (tidligere Arbeiderbladet) meddele, at den nye politidirektøren som ”er gift” (etter ny ”lov”) med en mann, venter sitt andre barn. Barnet er unnfanget med hjelp av eggdonasjon og båret frem av en amerikansk mor. Fra tidligere har dette paret et barn på 1 1/2 år.

Selv har den nye politidirektøren uttalt til Dagsavisen, at selv om han vet at surrogati er kontroversielt, så vil han ikke delta i den offentlige debatten om dette. Dette grunngir han med at det skyldes den nye jobben som politidirektør! For en argumentasjon! Som øverste politimyndighet ville det jo være meget nødvendig å få en grenseoppgang mellom statens høyeste politi -embetsmanns plikter og rettigheter og hvordan hans personlige handlinger innvirker på den videre debatt og eventuelle fremtidige lovreguleringer.

Etter mitt skjønn er det meget uheldige etiske, juridiske og samfunnsmessige signaler den nye politidirektøren sender ut på denne måten. Likeledes er det også et politisk vedtak som regjeringen ved justisminister Knut Storberget sender ut. Det er klart at de har visst om denne forestående surrogatisaken før utnevnelsen. Det skal bli spennende å se hva SV-statsråden Lysbakken nå gjør. Forholder han seg taus? Eller vil han stå på og presisere at i Norge er surrogati forbudt?

Og har psykiateren, tidligere statssekretær i justisdepartementet og nå politidirektør Øystein Mæland, gjennomtenkt at han i det embetet han nå har, lett vil kunne komme opp i den gråsonens konflikter som surrogati er? (Konf. saken om tvillingene fra India). Vil regjeringen da stå ansvarlig ved justisministeren hvis politidirektøren kommer opp i en konflikt der etikk, juss og praksis blir satt på spissen? Hvor fri vil da politidirektøren være til å håndheve loven?

Fra vi fikk den forfalskede ekteskapsloven i juni 2008, har mange påpekt at denne loven vil skape mye ugreie i fremtiden. Vi ser nå hvordan barna som blir født uten rettsvern, blir en kasteball, også fordi en ennå ikke har lovene på plass som skulle verne dem.

Når så politidirektøren påberoper seg at denne saken om surrogati, omhandler bare hans privatliv, så må i hvertfall Kr.F.s- leder inn og konfrontere regjeringen med dette, enten ved et mistillitsforslag eller med krav om en klargjøring av justisminister/statsminister. En politidirektør skal ikke kunne dekke seg bak privatlivets fred i denne saken. For dette handler egentlig om barnehandel.