Gjestekommentar, 19.08.11

 

 

Landeplager kontra velsignelser

 

 

Av Oddvar Berge, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Heldige er vi som har trosfrihet og ytringsfrihet i landet vårt. Om ikke skulle det falt vanskelig å legge Bibelen til grunn for sine meninger.

Det er fantastisk at vi har Bibelen. Og det er fantastisk at vi har landet vårt. Men uten Guds velsignelse er det ikke mye vi har.


Nå blir det stadig lengre mellom hver gang en hører at Gud ikke har noe å gjøre med katastrofene som skjer i landet vårt. Kanskje har noen begynt å tenke over hva Bibelen taler om. Gud skal la ulykker og straffedommer ramme oss om vi forlater Ham. Og forlate Ham er nettopp hva vi har gjort i et akselererende tempo de senere år. Stortinget beveger seg inn i lovløse tilstander, ved å la urett gå for rett. Bud etter bud brytes etter som nye ulover håner Gud og hans ord. Abort, samlivslov, hat og usaklige angrep mot Israel, og mye mer som provoserer Gud grenseløst.


Nå er vi i oppløpet til fysisk deling av Israel. En ny palestinsk statsdannelse vil man at FN skal godkjenne, med Jerusalem som en internasjonal hovedstad. Norge er i tet. Angrepene mot Israel vil komme tilbake som en bumerang.

Israel trenger mer plass for alle de som skal vende hjem fra alle verdens kanter og bosette seg i landet sitt. Les bare 5. Mosebok kap 7 og 8, og Jesaias 49. Ordene til Israel gjelder like mye til oss kristne i forhold til landet vårt. Gud har skapt alle mennesker. Han har også forordnet alle forskjellene som etter hvert har oppstått, hver med sine grenser og landområder. Dette er noe vi skal ha respekt for.

Heldigvis har vi aviser og medier hvor stemmen og røsten fra Bibelen skal få lyde med i spaltene. Land, Land, Land, Hør Herrens Ord!