Gjestekommentar, 16.11.11


Krenkende eller usømmelig kjærlighet?

Av Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Ny bibeloversettelse  i fokus på 1. Kor.13.

 

Bibelselskapets nye  oversettelse av Bibelen møter kritikk og undring. Det er utmerket! For hvis ingen reagerer på nye tekster til 33 millioner kroner i arbeidsutgifter, da er det noe alvorlig feil med bibelleserne i Norge!

Noe er kommet allerede. Det gjelder oversettelsen av  Es.7,14 om " den unge jenta skal bli med barn….". Trosbekjennelsens ord om at hun er en jomfru, er tatt bort.

Men verre er det etter mitt syn at Guds tegn ikke blir forstått. At en ung jente blir med barn, er da ikke noe oppsiktsvekkende, et tegn! Hverken da eller i dag! Men at  Gud lar en ung jente SOM ER JOMFRU, bli med barn, må da vekke oppsikt både da og i dag! Dette er jo selve saken: et tegn!!

 

Så har en en drøftet innholdet i englesangen/budskapet i Luk 2.10 fra juleevangeliet. Her står det heldigvis: "Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket!" Og så kommer vers 14 som er en helt naturlig oppfølging av dette, og  HELDIGVIS IKKE NOE KOMMA: "…og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i"!

 

I dag fortsetter debatten med  1. Mos. 34 om Dina som ble voldtatt, der det står i 2. vers i den nye tekst:

(Om høvdingen Sikem) "Han tok henne og lå med henne og krenket henne". Stipendiat ved Det teologiske fakultet ved OiU, Petter Spydeberg, mener i VL (7.11) at dette er upresist. Hvorfor ikke bruke voldtektsordet og det mange forbinder med dette ordet? Her betyr krenkelse med klart innhold: voldtekt! Han viser til at nyere svenske og danske bibeloversettelser bruker ordet: voldtekt. Med andre ord: nå kunne Bibel 2011 gjort det samme: denne krenkelse er en voldtekt.

 

Og går vi til det mest siterte kapitel (ved siden av juleevangeliet i NT), nemlig 1.Kor. 13., så er det også her en tillemping til å "ufarliggjøre" budskapet, eller skal vi si : det tilpasses vår tids behov for å anerkjenne praktiserende homofili i visse kretser. Det  gjelder 1. Kor 13,5. I gamle oversettelser står det,( bl.a. i den reviderte oversettelse  fra Det Norske Bibelselskap av 1930): " den (kjærligheten) gjør  intet usømmelig…".I den nye oversettelse står det: "Kjærligheten krenker ikke…."  . Slik det hittil har vært forstått, så går utsagnet om agape= kjærlighet her, på at usømmelig først og fremst er uanstendighet på det seksuelle område, det som etter kristen etikk  strider mot

det passende (i motsetning til det upassende, som er bl.a.homofil praksis). Ved å sette inn ordet krenkende i stedet, så får en ikke frem det egentlige. Derved kommer en også ut med ord i forkynnelsen om at homofil "kjærlighet" ikke er usømmelig, selv om noen finner det krenkende. Dette er tolkning, ja vel , men nokså brennbar tolkning i en opphetet diskusjon om seksuelt samliv i kirken  i vår tid.

Det er nå, etter at oversettelsen foreligger, at Bibelselskapet skal prøves. Det verste som kan skje, er at en tier om det en opplever som "moderne tilpasningstendenser" i å tolke bibeltekstene. Jeg opplever i hvert fall å bli krenket av at det usømmelige blir tatt bort fra bibelteksten.

Biskop Bo Giertz avslutter sin kommentar over 1.Kor.13,4-7 med å si følgende kloke ord til alle som følger  denne kjærlighetens vei: "Kjærligheten  gleder seg over alt som er rett og godt, enda om det betyr  offer og forsakelse for meg personlig".