Gjestekommentar, 14.11.11

 

 

Kaj Munk: Prester som vier fraskilte gjør narr av evigheten!

 

 

Av Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Prester som vier fraskilte gjør narr av evigheten!

 

Kapellan Sveinung Enstad i Heimdal menighet nekter å vie fraskilte. Dette skaper de forskjelligste reaksjoner fra folkekirkemedlemmer som mener at en prest har å utføre en slik tjeneste som å vie fraskilte, til de fleste prester som praktiserer dette og til biskopen i Nidaros  som sammen med Presteforeningens nestleder, mener at den bibeltolkning om at mennesker alltid skal ha en mulighet til å starte på nytt, også skal kunne bli viet på nytt. Biskop Tor Singsaas  mener det er viktig at en skal hjelpe to som er glad i hverandre til å leve sammen i et forpliktende og monogamt ekteskap.

 

Fungerende biskop i Tunsberg, domprost David Gaup, kjenner ikke noen prester i dette bispedømme som sier nei til å vie mennesker. Til Drammens Tidende sier seniorprest Svein Ludvig Larsen i Sigdal og Øvre Eiker at det ikke er vanskelig å finne bibelsteder som sier at ekteskapet er hellig og at en ikke skal gifte seg på nytt, MEN DET GRUNNLEGGENDE I BIBELENS BUDSKAP ER AT DET FINNES TILGIVELSE  OG AT ALLE SKAL FÅ MULIGHET TIL EN NY START HER I LIVET(uth. av meg).

 

Loven er klar: en prest har reservasjonsrett til å ikke vie fraskilte. Slik at alle de i folkekirken som mener at prester skal stå til tjeneste med all vigsel, de må nok la seg belære. Det viktigste for kapellan Enstad til ikke å vie fraskilte er at Bibelen sier at ekteskapet er  hellig og ukrenkelig.

 

Så får den store dikterpresten Kaj Munk komme kapellanen til hjelp. På sin hørbare prekenmåte, lyder det 70 år etter fra Vedersø kirke i Vest Jylland fra martyrpresten:

"I gamle dager talte man om ulykkelig kjærlighet. Kjærligheten er avskaffet, bare ulykken er blitt tilbake".

Og videre:" Når herr Hansen har levd sammen med fru Hansen i tre og tyve år, så kommer plutselig den store kjærlighet. Og den forlanger hensynsløs respekt. Borte er de tre og tyve år, borte er hjemmet, barna, selvrespekten, hensynet til løftet for selve Herrens alter. Det finnes alltid en pjatteprest som er parat til å gjøre sin egen helligdom til latter ved å motta et nytt løfte av herr Hansen, så ofte som herr Hansen finner det formålstjenlig, om evig troskap med en ny partner-foran det samme Herrens alter. Og nå er herr Hansen kommet i gang, Hvem vet om ikke den store kjærlighet til den eneste kan innfinne seg en tredje og en fjerde gang-hvis han har råd til det. Og presten er der stadig, og han er medgjørlig  og tjenestevillig og gjør narr både av livet og døden og evigheten. Hvorfor har vi forresten oppfunnet den borgerlige vielse, hvis ikke i slike tilfelle?"

 

Kapellanen får ikke støtte for det syn han har ut fra Bibelens lære. De fleste prestebrødre (og søstre) og biskoper har havnet på en bibeltolkning, der vielse av fraskilte ikke er noe problem.

Hva ville den store Kaj Munk ha sagt til vår tids presteflertall? Jo, dette: Dere gjør narr av evigheten!