Gjestekommentar, 01.07.11

 

 

Ingen jenter eller gutter lenger!

 

Av Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.no

 

En vet ikke om en skal le eller gråte. Når en i Sverige tar skrittet helt ut i å lage en kjønnsnøytral barnehage, slik at benevnelsen pike og gutt skal bort, og venn eller kompis skal inn, da har en mest lyst til å le. Le over menneskets dårskap.  Personalet skal helst ikke bruke han/hun ordene.

 

Hadde dette vært 1. april så hadde en skjønt noe, men det er midtsommer.

 

Indoktrineringen skal starte tidlig. Kjønnene skal være nøytrale. Likestillingen må begynne tidlig. Det er merkelig at den sosialistiske staten ikke er begynt for lenge siden med det Sovjet-staten gjorde for å drepe en hver trang til selvstendig frihet: de reivet babyene inne slik at de ikke kunne bevege armer eller bein! Staten, den totalitære, som har all makt, skal oppdra til å bli det fullkomne sosialistisk tilpassede menneske. Og i denne verden må ikke en bli minnet om at det er to forskjellige kjønn. Det bryter jo med likhetstanken, sosialismen.

 

Jeg venter på neste kapitel. Hvis en går inn i voksenverdenen, hva vil en kalle en kvinne for? Hva vil en kalle en mann for? Hvis de havner i å kalle dem individer, så kan det bli mye moro: jeg er gift med (selvsagt: samboer med) et individ. Da vil jo ingen vite om det er "kvinne" eller en "mann" en bor sammen med, for de er jo tatt ut av tillatt vokabular.

 

Men sannsynlig skal vi ikke le, men gråte over "utviklingen". Nå har jeg forstått fullt ut at SV måtte ha kontroll over skole, barnehage og familie departementene. Finansdepartementet har ikke den samme påvirkningskraft rent ideologisk. Det kan økonomene ta seg av.

 

Mens alt dette skjer fremfor øynene våre, at kjønn skal bort, så sover kristenfolket videre, enda de har et budskap som lyder fra skapelsens første tid: "Til mann og kvinne skapte han dem". Det står ikke at det var som kompis eller venn han skapte. Eller er det slik at sosialistene vil drive ap med oss, selv om det ikke er 1.april!?