Gjestekommentar, 16.02.11


Da kulturen oppstod

Av
Jostein Andreassen, i www.Kommentar-Avisa.no

(Bakgrunn for nedenforstående artikkel er forsker ved Agderforskning Helge Røeds  helside i Fædrelandsvenn 1. februar i år hvor han raljerer over den kristne sørlandskulturen.)

At det er mulig for en samfunnsforsker å tenke så svart-hvitt? Slik tenkte jeg etter å ha lest Helge Røeds synspunkt i avisen 1. februar. For maken til elendighetsbeskrivelse over 1950/60-årene på Sørlandet har jeg ikke sett maken til siden Finn Holmer-Hovens redaktørdager. Både Røed og jeg vokste opp mellom alle disse foraktelige bedehusene, men utrolig nok – vi overlevde. Fins det ingen nyanser? En samfunnsforsker kunne kanskje tatt med at 50-årenes kristendomsform var medvirkende til at folk passet sitt arbeid? At lite alkoholmisbruk og få skilsmisser var bra for samfunnsøkonomien? At det var samhold, dugnadsånd og hyggelig kontakt i nabolag og familier? Biskopens ord er vi begge enige i, men det fantes faktisk kultur på Sørlandet før 1970 også. Vel var det lite med teater og festivaler, men er det bare dette Røed kan gi betegnelsen ”kultur”? Den gudsdyrkelse han beskriver, førte også med seg en intens foreningsvirksomhet, hjelpearbeid nært og fjernt, sosiale relasjoner og et utall av positive arrangementer for alle aldersgrupper. En oversikt over sang- og musikklivet i Søgne de siste 150 år, viser for eksempel at de aller fleste av de rundt tyve korene vi har hatt her i bygda, var kristne.

Det er som man vinkler det – Røed ville kanskje i den anledning ha skrevet om kvinner som ikke fikk lov å ha permanent i håret, jeg ville ha framholdt den enorme kultur- og menneskelige verdi og glede alt dette musikklivet representerte. Der noen vil snakke om kulturfiendlighet og klamme hender, vil andre si at gudsdyrkelse er den første form for kultur og at den gir mange et ankerfeste i livet. Nyanser finnes! Så alt ble ikke idyll bare vi kom over i 1970-årene, da kulturen ifølge Røed startet opp på Sørlandet og teatre, festivaler og bokutgivelser oppstod. Skjønt, bedehusmannen og misjonæren Asbjørn Åvik fra Lindesnes (f. 1902) utgav i sin tid 44 bøker i en halv million eksemplarer.

Ifølge Røed kan verdien av den omdømmeeffekt Quartfestivalen har gitt Kristiansand, knapt overvurderes. Men alt ble ikke dermed hvitt. En gang jeg var så uheldig å passere Markens en grytidlig morgen i festivaltiden, måtte jeg bokstavelig talt vasse meg fram gjennom all søpla fra nattens virksomhet. Og folk har jo ofte sett bilder av de forlatte campingplassenes svinesti, vi har opplevd rusmisbruk, noe så nedrig som bibelbrenning og lidderlig som åpenlys sex på scenen – og så alle konkursene og kommunale redningsaksjonene, da. Utallige ungdommer har utvilsomt hatt det gøy (etter deres definisjon av gøy/kontruktiv måte, red anm.), og sikkert de fleste på en konstruktiv måte, men som alltid – det fins nyanser, kultur og ukultur side om side. For når en samfunnsforsker maler bedehuskulturen ensidig svart, kan han komme til å framstå minst like trangsynt som dem han har gitt denne betegnelsen.