Gjestekommentarer, 05.11.10

 

 

Overgitt til et sinn som intet duger?

 

Av Bjarne Kydland, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Det jeg tenker på / mener er at når et samfunn slik blir gjennomsexifisert av tiltak à là  HM`s  trekantkvinner så de har ingen tid til å tenke på noe annet (enn sex), hele dagen (1. Mos. 6:5) og ingen husker på sin udødelige sjel. Så blir det som svensken sier: ”Jag tror på kjødets lust och själens obotliga ensamhet."
Derfor klager Bibelen i Åpenbaringsboken 9:21: ”Og de omvendte seg ikke fra sine mord eller fra sine trolldomskunster eller fra sitt horeliv eller fra sine tyverier.” Legg da merke med at det står ikke ”bare” hor her, men hore-liv. Hor er blitt livsformen /mønsteret og væreform (med utroskap, drap og fosterdrap - ”hele pakka”) og evighetsperspektivet er fraværende. De omvendte seg ikke og blir dermed ett lett bytte for defaitismen.

 

 

 

Det nytter!
Protestene mot NRK er en kraftig motstrøm


Av Jan Pedersen
, i www.Kommentar-Avisa.no


Så har det lykkes ennå en gang: protester når frem! DET NYTTER! Verdier skal en kjempe for. Når nå ungdom i store mengder, de som behersker data-alderens språk, går til angrep på NRKs bebudede program "Trekant", og ber institusjonen stanse sendingen før den er begynt, da er det en seier for verdier. I alle år har en fått det motargumentet: du har ingen ytringsrett, før du vet hva saken handler om! Logisk? Tja, men samtidig er det som en maske en skjuler seg bak. NRK vil klart tøye moralske og kulturelle verdier i en ny tid med nye holdninger til f.eks. sexpraksis. Intensjonen synes bra ut fra dette ståsted. Men er det nødvendig, er det livsfremmende, er det dette vår tids ungdom trenger?
Og det er denne prinsippdebatten NRK skulle ha åpnet for før programmet ble laget. Nå høster de seerstorm, som de teknisk aldri har opplevet før! Det sier NRKs publikumsservice i Mo i Rana.
Alle de gamle argumentene som blir gjentatt når det er noe pinlig som skjer på det kulturelle-moralske område, holder ikke nå for NRKs ledelse. Ikke er det hovedtyngde av gamle, konservative kristne, ikke er det reaksjonære ideologer, ikke er det bibelbeltet på Sørlandet, ikke er det bekymrede foreldre eller besteforeldre som utgjør hovedtyngden av protester. Det er ungdom som kan behandle Facebook o.l. som utgjør hovedtyngden av de 10 000 som har protestert!
Hva gjør Kringkastingsrådet med dette? Vil de se til at en ikke lager programmer som ikke får faglig og kulturell oppfølging i fremtiden?
Til slutt: mener NRKs ledelse at de har noe å lære av den seerstorm som har kommet før programmet blir sendt?