Gjestekommentar, 11.10.10

 

 

Nye Kristelig Folkeparti?

 


Av Hallvard Kvæven
, i www.Kommentar-Avisa.no

 

På nettet kan en finne KrF's lover. §2 lyder: "Stortingsrepresentantene, fylkestingsrepresentantene, kommunestyrerepresentantene, styremedlemmene og ellers alle som blir valgt eller oppnevnt til ett eller annet tillitsverv, må være bekjennende kristne og være enige i partiets grunnsyn." Som en ser gjelder bekjennelseskravet tillitsverv, og ikke medlemskap.
 
I §12 står m.a. følgende: "Disse lovene kan endres på et landsmøte når minst 2/3 av landsmøtets medlemmer stemmer for det. I §§ 1 og 2 kan det bare gjøres språklige endringer". Av den siste setningen sitert fra §12 ser en at sentralstyret i KrF's innstilling om å fjerne bekjennelsesparagrafen ikke lar seg omsette i praksis. Skal det kunne la seg gjennomføre må først partiet avvikles, og så må Nye Kristelig Folkeparti dannes, med nye lover.