Gjestekommentar, 03.02.10

 

 

La Grunnloven gi positiv diskriminering!

 

Av Hallvard Kvæven, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Kari Henriksen (Ap) og Alf Holmelid (SV) gir i pressa svar til meg på mitt åpne brev til dem, et brev jeg også sendte de øvrige fire stortingsrepresentantene fra Vest-Agder.

 

Henriksen/Holmelid siterer Grunnlovs-forslaget, der det om økonomisk støtte til Den norske Kirke heter: «understøttes som saadan af Staten». Enn videre heter det: «Alle Tros- og Livssynssamfund skulle understøttes på lige linje».

 

Her i forslaget stilles Den norske Kirke for seg, og alle andre kristne trossamfunn slås sammen med fremmede religioner og andre ikke-kristne tros- og livssynssamfunn. Dette er helt feil. Alle kristne trossamfunn må gis Grunnlovs-rett til tilskudd på lik linje med Den norske Kirke. Ingen fremmede religioner eller ikke-kristne tros- og livssynssamfunn må få komme med der. At fremmede religioner og andre ikke-kristne tros- og livssynssamfunn etter søknad kan få støtte, vil da til en hver tid ligge i Stortingets hånd, men ikke at de skal gis Grunnlovs-garanti for det. Med kristendommens mer enn tusenårige tradisjon i Norge som den bærende åndelige kraft i og for folket, må Stortinget foreta denne positive diskrimineringen!