Gjestekommentarer, 21.07.10

 

 

Kvinnelig prest møtt med kald skulder.

 

Av Bjarne Kydland, i www.Kommentar-Avisa.no

Jeg leser Bergens Tidende (BT) i dag (18. 07.10) om den ”kalde skulder” mot kvinnelige prester. (stakkers prester!) Men er det så enkelt da?  Ja, for de som helst aldri åpner en Bibel eller også åpner den men holder den for eventyr og ”gamle fabler.” Ikke minst hva gjelder kvinner som ledere i den kristne menighet eller også i ekteskap og hjem. Når to astronauter sendes til månen da må jo en være sjefen og selvsagt ikke begge, eller si den minst egnede, ut fra gitte kriterier. 

 

Hvem møter egentlig den kalde skulder?

Er det majoriteten eller minoriteten? Majoriteten er for kvinnelige prester men mot Bibelen som sådan og mot ”de konservativ bibeltro”. Kan det gis noe sterkere argument for at her har BT hele majoritetens kalde skulder ”i ryggen” og ”går som katten rundt den varme grøten”.” og da mot en liten minoritet tilliks med jødene?

Å ”gå rundt den varme grøten” er nettopp det BT-reportasjen nå gjør, i søndagens eksemplar.  Kan det egentlig gis et enklere bevis på at her har BT en dårlig sak og en dårlig samvittighet? 

 

Ikke med ”et kløyva ord” blir saken berørt i sin kjerne som selvsagt er Bibelens uttrykte og gode vilje mot Herrens ypperste skapning. ”Herrens ord er rene ord, likesom sølv som er lutret i smeltedigelen i jorden – sju ganger renset.” (Salme 12,7) ”Ditt ord er lutret og renset, og din tjener elsker det.” (Salme 119, 140)  2 – 3 tusen år gamle konstateringer.

Her er det da altså snakk om den tingen å ”elske Guds ord.”  Hvem er det som gjør det?

Hvorfor reagerer ikke kvinnelige prester som vel helst skulle kjenne nettopp Ordet? Ja si det.  Her bør en nok ha apokalyptiske forutsetninger for å kunne gi ett plausibelt svar.

Men å ta den ensidige og luftige (foranderlige situasjonsetikk) BT-reportasjen til følge er bare å lure seg selv fordi: Her blir en gående å virre rundt den varme grøten.”  (som katten)