Gjestekommentar, 02.08.10

 

 

Israels forløsning er like rundt hjørnet

 

Lance Lambert på Christian Friends of Israel, i www.Kommentar-Avisa.no – med tillatelse fra Karmel Israel-Nytt

–Nasjonene vil gå mot Israel, men forløsningen er like rundt hjørnet, sa forfatter og bibellærer Lance Lambert på 25-årskonferansen til Christian Friends of Israel, den 31. mai 2010 i Jerusalem.

 

–Gjenopprettelsen av staten Israel var miraklenes mirakel. Det skjedde ikke da vi hadde en stor hær, men to små enmotors propellfly. Vi hadde knapt noe å kjempe med. Dersom Gud ikke hadde stått bak, ville det ikke vært noe Israel i dag, sa Lance Lambert.

    –Det var Abrahams, Isaks og Jakobs, Den levende Israels Gud som var blant folket. Det skjedde da Israel var på sitt veikeste, etter at millioner av vårt folk døde i de forferdeligste omstendigheter i holocaust, da det jødiske hjerte ble knust og mange som trodde på Gud, ble agnostikere og ateister. Det var resultatet av det som så ut som Guds likegyldighet overfor det jødiske folks plager. Men ut av holocausts aske og et folks knuste hjerte ble Israel født. Holocaust ble en katalysator for gjenfødelsen av Israel.

  –Her er vi, med 10 kriger på 62 år, og Israel har overlevd dem alle. Israel er i dag mer levende enn noen gang. Det er kanskje masse synd, mørke, korrupsjon og andre saker, men faktum er at Israel er her for godt. Det er fordi Gud er kongen.

  –Se for eksempel på landets fruktbarhet. Dette var et uttørket ødeland. Jeg leser Mark Twains ord om hvordan han reiste i 24 timer uten å se et tre, et menneske eller vann. Jeg lurer på hvor han var. Hvor kan du i dag gå i timevis i Israel og ikke se trær, olivenlunder, appelsinlunder og grønne områder. Hva er det som har skjedd, jo, akkurat det som Esekiel taler om at fruktbarhet og økologi i landet gjenskapes. Det er helt utrolig. De kaller det for den grønne linjen. Alt innenfor linjen er grønt, og det som ligger utenfor er ørken. Esekiel har profetert om dette.

  –Det er noen som hevder at dette ikke går an, for jødene tror ikke og har fornektet Jesus. Men Gud sa til profeten Esekiel: «Ikke for deres skyld, Israels hus, gjør jeg det, men for mitt hellige navns skyld…» (Esekiel 36, 22). Gud er så lojal, Hans kjærlighet er så fast vedvarende, og Han kommer i hu pakten som Han gjorde med forfedrene. Han har vært absolutt trofast mot den pakten Han inngikk.

  Lambert påpekte at det snakkes både om den mosaiske pakt, og den nye pakt som først ble gitt til det jødiske folk og deretter hedningene.

  –Men vi snakker sjelden om den davidske gudelige pakt. Det er en konge som for alltid vil sitte på tronen. Det er Han som er beskrevet som en sønn, et barn født for oss, som skal bli kalt for Fredsfyrste. Han skal styre for evig ifølge den davidske pakt, den pakten som Gud gjorde med kong David. Dette er for meg like reelt som de andre paktene.

  –Det hebraiske språk er også en utrolig sak. Det er ikke noe annet eksempel i verden på en nasjon som snakker det språket som døde og kun var en liturgisk språk i 1.600 år. Det er unikt. Slik er det også med våre nasjonale institusjoner, se bare på parkeringsvesenet som utsteder en bot på en jødisk bil. De nasjonale institusjonene er blitt gjenoppbygget, politiet og Knesset med 120 plasser, i samme orden som i det gamle Sanhedrin. I tillegg har vi hæren, flyvåpenet, marinen og slik kunne jeg fortsette. Tror du at Gud har gjort en feiltrinn i alt dette, at dette ikke leder noe sted. Nei, forløsningen av Israels hus er like rundt hjørnet.

  –Vi kan forvente at alle nasjoner på jorden vil gå mot Jerusalem. Sakarias sier «For jeg vil samle alle hedningefolk til krig mot Jerusalem…» (Sak. 14, 2) og «På den dag vil jeg søke å ødelegge alle de hedningefolk som drar opp mot Jerusalem» (Sak. 12, 9).

  –Mine kjære venner. Jeg tror vi har gått inn i en ny fase i Israels historie. Frem til nå har det vært stater som har støttet og vært med oss, som USA og andre nasjoner. De har kanskje ikke vært enig med oss, men de har generelt sett støttet oss. Men nå er det en økende motstand mot Israel, hvor man gjør Israel til nasjonenes piraja.

  –Det er interessant å se at Sakarias to ganger sier at alle nasjoner skal samles mot Jerusalem. Så står det i Sakarias 14, 2 at «For jeg vil samle alle hedningefolkene til krig mot Jerusalem». Disse ordene krig står ikke i Sakarias 12, 3 og 9. For meg ser dette ut som om vi går inn i en periode i verdenshistorien hvor nasjonene vil være mot Israel.

  –De fleste nasjoner stemmer ikke på Israel, uansett. Det er en innebygget majoritet mot Israel i FN. Det som skjer i dag, er en enkel illustrasjon på hva som kommer til å skje. Hele verden har fordømt Israel, fordi landet forsvarte sin suverenitet. Det er latterlig, for det er nok mat i Gaza og smuglertunnelene fungerer meget godt. Det som er forbudt, er sement og byggematerialer som Hamas ønsker for å bygge bunkerser i Gaza.

  –Vi har gått inn i en av de alvorligste perioder i historien. Jeg vet ikke hvor lenge dette vil vare, men én ting vet jeg, at det er en konge ved Guds høyre hånd som er Israels konge. Han styrer midt blant hedningene. Det er helt sant at Han er Kirkens hode. Han er Frelseren for alle som kommer til Gud gjennom Ham. Vi priser Gud for det. Men faktum er fortsatt at det er en konge ved Guds høyre hånd som har et sterkt hjerte for denne nasjonen.

  –Hvor kommer kongen tilbake, til Jerusalem. Hans føtter skal stå på Oljeberget, og dersom du forsøker å åndeliggjøre det, så sier Skriften «øst for Jerusalem». Du kan ikke åndeliggjøre det. Messias’ gjennomborede føtter skal igjen stå i støvet til denne gamle og fornyede by. Det vil bli en dag som er verdt all lidelse og smerte. Da vil Herrens herlighet dekke jorden, akkurat som vannet dekker sjøen. Vi er på den vinnende side, sa Lance Lambert.