Gjestekommentar, 24.11.10

 

 

Harry Potter og satans kraftige virkninger!

 

Av Trygve Einar Gjerde, i www.Kommentar-Avisa.no

Det som kjennetegner Harry Potter galskapen er: Okkultisme, trolldom, mord og hor. Hvordan dette kan fenge så mange mennesker og oppta verdens barn i den grad det gjør, skjønner ikke jeg?

 

Vi som er Guds barn og elsker Hans åpenbarelser vi hater jo dette uvesen og vil gjerne advare verdens barn at de ikke må la seg dra inn i denne ondskap mot Gud. Forfatteren av disse Harry Potter bøkene er så vidt jeg skjønner en ivrig New Age tilhenger, men er nå det så ille, spør du? Mange av våre prester og teologer er jo dette i dag, sier du kanskje videre! Ja, dessverre er de det, men det fritar dem ikke fra skyld nær det gjelder å forføre Jesu vesle små og den straffen Jesus selv setter for det! 

 

Den tidligere redaktør for Dagen, synes å være en ivrig tilhenger og elsker av disse okkulte bøker. Jeg advarte ham alvorlig om dette i Dagen for et par år siden og det ble en hel debatt om det. Han ville ikke gi seg og bedyret ondskapens uskyld! Jeg skjønte da at jeg ikke skulle bruke mer tid på denne halsstarrighet for Gud ville sørge for at han ble avsatt! Det skjedde også! Nå står neste redaktør for tur. Det hjelper ikke om han selv ikke har engasjert seg i dette, for han har heller ikke alvorlig advart mot denne ondskap men har nå på nytt la det komme på trykk med gamleredaktøren på forsiden av ”Velsignet Helg” ikledd trollhatt eller heksehatt (alt ettersom) for likesom til fulle vise hva disse Harry Potter bøkene står for!

 

Men jeg kan forsikre både gamleredaktøren og den nye, at Gud lar seg ikke spotte, det en sår må en til syvende og sist også høste.

 

Det som har skjedd videre med disse Pottergreiene i de to siste år har nok fått de fleste til å forstå hvilke åndsmakter som står bak, men det fritar ikke oss troende for å advare de enfoldige og umyndige mot denne okkulte, djevelske ondskap mot Gud som dette er! De som er inntatt av disse åndskrefter kan en nok ikke hjelpe på annen måte en å bære dem frem i bønn for Gud, eller som Paulus anbefaler i 1 Kor. 5, 5, at en overgir vedkommende til satan til kjødets fordervelse, for at ånden kan bli salig på den Herre Jesu dag. Husk at vi står alle i fare i denne onde tid og det er ikke en selvsagt ting at en blir salig. En må kjempe hver dag mot det onde med den nåde og kraft Gud gir, ellers vil vi snart tape vår sjel og den er mer verdt enn hele verden og hva kan vi vel gi i bytte for den?