Gjestekommentar, 12.01.09


Verdens barn er klokere enn lysets barn.

 

 
Av Hallvard Kvæven, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Disse ordene har fremdeles gyldighet, det ser vi i utviklingen av kristendomsundervisningen i skolen. I 1969, i statsminister Bortens regjeringstid, ble det slutt på at kristendomskunnskapen elevene fikk i skolen skulle være kirkens dåpsopplæring. Senere har det bare gått nedover, til det nesten ingenting vi har i dag. Ved hver endring har denne verdens barn fått presset mer og mer av kristendomsundervisningen ut av skolen. Hver gang har de ikke-kristne motkreftene hylt opp om at de kristne har fått diktere. Det har de kjørt fram til neste runde om kristendomsundervisningen i skolen på nytt var sak i Stortinget. På det viset har de tutet folk ørene fulle om hvor forfordelt kristendommen var i undervisningen. De kristne har forholdt seg nesten passive, og det ser vi resultatet av i dag.

 

Hver gang har de kristne fått smuler, og hver gang har de jublet over hva de har fått med. Det er ganske så en kan minnes hva som lød i Berlin-propaganden da Hitler og hans folk kom på defensiven: Tyskerne trekker seg seierrikt tilbake.

 

Tenk om KrF heller hadde satt fram forslag i Stortinget om at kristendomsundervisningen slik den var tidligere på 1960-tallet skulle gjeninnføres, nå med full fritaksrett for de elevene foreldre/foresatte ikke ville skulle delta. Forslaget hadde falt, men tenk for en sak KrF hadde hatt til valgkampen i 2009! Nå har de satt munnkurv på seg selv: De kan vanskelig tale om å reise private, kristne skoler, slik at foreldre/foresatte kan få barna innenfor et skoleregime med kristen formålsparagraf, noe den offentlige skolen ikke har lenger. KrF har selv, ved at de har gått inn for og underskrevet forliket og deretter vært med på å vedta det, blitt delaktig og medansvarlig i å avkristne den offentlige skolen i Norge.

Kunnskapsministeren, statsråd Bård Vegar Solhjell (SV) jublet da forliket var i havn: Norge har nå fått en livssynsnøytral skole. Vi har fått en formålsparagraf som samsvarer med det faktum at forkynnelse i skolen ikke er lov. Vi har nå kvittet oss med det siste gufs fra fortiden – å ha en skole som forkynner en bestemt religion hører ikke hjemme i vår tid.