Gjestekommentarer, 15.07.09

 

 

 ”Tiden er ikke moden for eget trossamfunn”
Men ”tenkeboksen” vil åpenbart modne den?

 

Av Bjarne Kydland, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Norsk luthersk Misjonssamband har utbasunert for all verden at først nå er tiden inne for å tenke seg igjennom ”saker og ting”.  Erfaringsmessig kan en da med rette stille spørsmålet: Hvem er det da som vil anstrenge seg til det ytterste for å påvirke den annonserte prosessen?  Denne spesielle ”boksen” har ned gjennom årene, i kristendommens ”tjeneste” på spesiell måte, vist sin besnærende og svikefulle rolle, for ikke å si skrøpelighet. År er gått som til fulle skulle ha påvist denne dekadente, fremadskridende ruinerende og ødeleggende autoritet i samtlige av et samfunns ”infrastrukturer”. Som aldri før i norsk historie har vi nå snart i fire år sett de mest grelle resultater noen sinne i norsk historie. Men store deler av kristenheten har ikke tenkt i det hele tatt, høres det ut som. Men Nå!  Nå plutselig er tiden moden for, ja tenk det: for ”tenkeboksen”.  Nå skal det ”tenkes så det knaker”.
Hvor mange såkalte kristenledere har ikke spandert ett år eller to i ”tenkeboks” men samtidig glemte de forsmedelig nok å ta med seg Bibelen, til fordel for alle andre slags ”døgnfluer.”  For meg fortoner dette seg bare som nye skritt i samme retning. ”Jeg får tenke over det,” sier vi gjerne. Det som ikke til nå er gjennomtenkt i denne henseende kan lett komme til å bli vurdert ut fra den samme søvnigheten. Ja kan hende med ”status  quo”. Det vil jeg si i praksis bare kan bety retrett, slik jeg velger å vurdere det.

 Dersom en ikke glemmer å ta Bibelen med seg i ”boksen” så vil en fort få høre beskjeden: ”Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri noen sinne forgå.”  (Matt. 24,35) Når da Jesus sier: ”Og den som gir èn av disse små om så bare et beger kalt vann fordi han er en disippel, sannelig sier jeg dere: Han skal ikke miste sin lønn!” Matt. 10,42.  Men satan sier: ”Har Gud virkelig sagt dette?”

Det vi kan forstå ut fra Bibelen er at Vår Far i Himmelen følger nøye med også i detaljene.  Dette er direkte sagt ikke en gang men to ganger. Se Matt. 5:18 og Luk. 16:17.

Det er bare for meg å få håpe at jeg kan ha tatt feil her. ”Norge må kristnes på ny.” Ja! Men det gjør en ikke i en tenkeboks. Det må i så fall være fra en tenkeboks. Fra naturens side er mennesketanken defekt: ”men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, således skal også deres tanker forderves og vendes bort fra den enfoldige troskap mot Kristus.” (2. Kor. 11:3) Se også 1. Mos. 6:5.

I det hele tatt har ikke Bibelen noen lys fremtid i sikte for nasjonene som sådant. Dette ikke minst ut fra deres stillingtagen til Israel. (Esek. 39:4) (Se Lukas 17. kap. og 1. Mos. 12:3.)  For politikere flest er dette det samme som å menge politikk og kristendom. Da forstår en også best hvorfor et samfunn ikke oppholder seg på ”veien” men i ”grøfta” (”utforkjøring.”)  Tankene er ikke politisk korrekte får en høre. Vi får heller holde oss inne med ”Komiske Ali” eller være ”politisk korrekt” synes jeg å høre forslaget lyder på, for her skal en ikke drive med utilbørlig mixing. Sosialismen går lenger enn satan selv. Satan sier: ”Har Gud virkelig sagt - - - .”  Sosialismen sier: Gud har ikke sagt moe som helst for han finnes ikke. Slike overleggninger / konklusjoner må en trekke av dette.