Gjestekommentarer, 08.05.09


Senterpartiet fører landet mot undergangen


Av Hallvard Kvæven, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Barne- og likestillingsdepartementet legg fram eit lovforslag der trudomssamfunna skal bli fråtekne retten til å spørje om livssyn ved tilsetjing i stillingar som ikkje er forkynnande og lærande. Dette vert heilt feil. Ein institusjon tufta på kristent grunnlag er ein heilskap – ein organisme. Det er ikkje berre dei som forkynner og lærer trudomssamfunna må kunne vurdere livssynsmessig, men også til dømes vaktmeisteren. Tenk for eit brot med ein kristen skule/leirstad sitt fundament dersom ein vaktmeister med eit anna livssyn enn det institusjonen står for skal vandre blant,

og i ord og vandel påverke elevane/studentane/leirdeltakarane! Tenk for ein surdeig det vil vere!

 

Det mest skuffande er at Senterpartiet ved deira parlamentariske leiar, presten Rune Skjælaaen, forsvarar dette. Skjælaaen/Senterpartiet medverkar dermed til å leggje ei mine under Kristen-Noreg. Han og partiet han representerar går med dette inn for å føre landet vårt mot undergangen.

 

 

 

Tillegg, tilrettelagt av webmaster:

 

Profeten Haggai, Kapittel 1

 

Haggai, som virket i den persiske konge Darius Hystaspis' dager, refser de jøder som er kommet tilbake fra Babel, fordi de har bygget hus for sig selv, mens de lar Herrens tempel ligge ubygget, 1-4; han viser at deres henders gjerning derfor ikke blir velsignet av Herren, 5. 6, og formaner dem til igjen å ta fatt på bygningen av templet, 7-11. De efterkommer formaningen, 12-15.

 

1 I kong Darius' annet år, i den sjette måned, på den første dag i måneden, kom Herrens ord ved profeten Haggai til Serubabel, Sealtiels sønn, stattholder over Juda, og til Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, og det lød så:

2 Så sier Herren, hærskarenes Gud: Dette folk sier: Det er ennu ikke tid til å komme, tid til å bygge Herrens hus.

3 Så kom da Herrens ord ved profeten Haggai:

4 Er det tid for eder til å bo i eders bordklædde hus, mens dette hus ligger øde?

5 Og nu sier Herren, hærskarenes Gud, så: Legg merke til hvorledes det går eder!

6 I sår meget, men høster lite i hus; I eter, men blir ikke mette; I drikker, men blir ikke utørste; I klær eder, men ingen blir varm, og den som tjener for lønn, får sin lønn i en hullet pung.

7 Så sier Herren, hærskarenes Gud: Legg merke til hvorledes det går eder!

8 Gå op i fjellene og hent tømmer og bygg huset! Så vil jeg ha velbehag i det og herliggjøre mig, sier Herren.

9 I venter meget, og se, det blir til lite, og når I bærer det i hus, så blåser jeg det bort. Hvorfor? sier Herren, hærskarenes Gud. Fordi mitt hus ligger øde, mens I har det travelt hver med sitt hus.

10 Derfor har himmelen lukket sig over eder, så den ikke gir dugg, og jorden har holdt sin grøde tilbake.

11 Og jeg har kalt tørke hit over landet og fjellene, over kornet og mosten og oljen og alt det som jorden bærer, og over folk og fe og over alt eders henders arbeid.

12 Og Serubabel, Sealtiels sønn, og Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, og alle som var igjen av folket, hørte på Herrens, sin Guds røst og på profeten Haggais ord, fordi Herren deres Gud hadde sendt ham, og folket fryktet for Herren.

13 Da sa Haggai, Herrens sendebud, i Herrens ærend til folket: Jeg er med eder, sier Herren.

14 Og Herren vakte slik iver hos Serubabel, Sealtiels sønn, stattholderen over Juda, og hos Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, og hos hele det folk som var blitt igjen, at de kom og arbeidet på Herrens, sin Guds, hærskarenes Guds hus;

15 det var på den fire og tyvende dag i måneden, i den sjette måned i kong Darius' annet år.