Gjestekommentar, 28.01.09


President Obama

 

Av Hallvard Kvæven, i www.Kommentar-Avisa.no

Obama har, når ein les mellom linene i norsk presse, ein skarpare tone i Israel-spørsmålet enn forgjengaren hadde. Frankrike var ute innan diplomatiet i Gaza-krigen. Fremste forhandlaren deira, Lenotre, døydde brått i førstninga av januar. Etter det vart det berre surr for franskmennene.

Det gjeld for alle å vere medviten dette: Israel er Herrens land og Herrens folk. Obama gjer klokt i å tenkje seg om. Elles kan han kome til å måtte røyne det som vart sagt til Paulus utafor Damaskus: ”Det vert hardt for deg å stampe mot brodden”.