Gjestekommentar, 04.04.09


Massakre


Av Hallvard Kvæven

 

Frå 1979 til 2007 har det føregått ein morderisk massakre i Noreg: 390.000 (trehundreognittitusen) ufødde medmenneske er myrda i mors liv på dei åra, kloss på like mange menneske som det er i Stavanger, Kristiansand, Arendal, Skien, Tønsberg og Drammen til saman.

 

Etter 2007 har dei massakrerande myrderia halde fram. Massakrane det her er tale om er dei kirurgiske abortane. I tillegg kjem dei kjemiske ved hjelp av tablettar. Talet på dei er truleg mykje høgare, rekna ut frå tablettsalet.

Det norske folk utryddar seg sjølv.