Gjestekommentar, 19.01.09


Generalsekretær Rolf G. Heitmann

 

Av Hallvard Kvæven, i www.Kommentar-Avisa.no

Er generalsekretæren i Israelsmisjonen, Rolf G. Heitmann, i realiteten antisemitt og Israel-hater? Torsdag 8. januar 2009 var vi samlet flere hundre Israelsvenner på Eidsvolls plass utenfor Stortinget til en enkel Israel-markering. Heitmann var ikke der. I DagenMagazinet for 14. januar forsøker han som Pilatus å toe sine hender,

i Heitmanns tilfelle å skylde på at hans tilstedeværelse ” --- kunne føre til en konfliktskapende polarisering”.

 

Frykten hos Heitmann for konfliktskapende polarisering må være av nyere dato. Den kunne i hvert fall ikke være særlig sterk da han like før jul i 2002, sammen med flere foretok en pilgrimsreise til Midtøsten for blant annet å oppsøke Arafat. Har noen hørt om muslimske ledere som like før fastemåneden Ramadan reiser på pilgrimsreise til kristne ledere? I sannhet: Generalsekretæren i Den norske Israelsmisjon, Rolf G. Heitmann, har et enormt forklaringsproblem.