Gjestekommentarer, 14.07.08

 

 

Vil Glen Breivik forby Bibelen?

 

Av Hallvard Kvæven, i www.Kommentar-Avisa.no

 

I Aftenbladet for 10. juli skriv Breivik m.a.:

”Religiøse menneskers offentlige uttalelse om at homofili er syndig, bør bli straffeforfulgt som hate speech.”

Mot slutten av artikkelen skriv han: ”Skal det fortsatt være tillatt i full offentlighet å nedvurdere og trakassere en minoritet som de homofile gjennom å hevde at praktisering av deres seksuelle legning er syndig?”.

 

Når det i Bibelen heiter at dei som lever slik ikkje skal arve Guds rike, meiner Breivik at det skal bli forbode å sitere desse tekstane frå Bibelen - offentleg?

 

 

 

Bevar kristen kulturarv i skulen

 

Av Hallvard Kvæven, i www.Kommentar-Avisa.no

 

I DagenMagazinet for 26. juni har Ingebrigt Sørfonn eit innlegg med overskrift som her. Der skriv han innleiingsvis:

”KRF er oppteken av at kjennskapen til det kristne verdi- og kulturgrunnlaget ikkje må gå tapt. Derfor må kunnskap om kristendommen ha god plass i skulen, ikkje i form av forkynning, men som formidling av engasjerande kunnskap.” Innlegget åt Sørfonn er eit forsvar for KRL-faget.

 

Eg vil få lov å spørje Sørfonn, og eg vonar han vil svare i DagenMagazinet: Er det kunnskap, eller er det forkynning å lære elevane følgjande frå Johannes-evangeliet:

a)    Kap. 3, vers 16: For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv.

b)    Kap. 14, vers 6: Jesus seier: Eg er vegen, sanninga og livet. Ingen kjem til Faderen utan gjennom meg.

 

Dersom sitata, sett i ljos av fagplanen for KRL-faget, er forkynning og ikkje kan nyttast i undervisninga, kvifor kjempar då KrF og Sørfonn for KRL-faget?