Gjestekommentar, 05.01.08

 

 

 

Til

Stortinget                                                                                                        4. januar 2008

 

Initiativtager

Jørgen Lollike, Biri – mobil 922 25 123

 

Stopp ødeleggelsen av Grunnloven – det norske folks frihetsbrev! (For Underskrift se nederst!)

 

I mer enn tusen år har Norges befolkning bygd på kristenretten i hjem, menighet og samfunn. Siden 1814 har denne rett hvilt på den restaurerte kristenrett i Grunnloven. Historisk erfaring har vist at Grunnlovens Sannhet har gitt oss den beste frihet og orden som noe samfunn har hatt og kan få.

 

I de senere år har Gr.l. vært under angrep fra flere hold. I disse dager skjer følgende:

 

  1. Den ulovlige Gr.l. § 93 som i strid med Gr.l. § 1, (2 og 112) avgir suverenitet skal ytterligere liberaliseres fra ¾ til 2/3 flertall for å kunne få Norge inn i E.U., som folket har sagt nei til 2 ganger. Det vil legge Norge inn under fremmede makter som strider mot § 1 og straffelovens  § 83. Endringsforslaget skal opp i Stortinget den 10. januar 2008.
  2. Også på nyåret – kanskje samme dato skal Stat/kirke meldingen opp i statsråd og Giske vil prøve å få saken gjennom i Stortinget i vårsesjonen. Forslaget fra statsråd Giske går ut på å beholde statskirken, men:
    1. Nedsette en egen kommisjon for å endre Gr.l. § 2, ganske sikkert med sikte på å endre ”evangelisk – luthersk” til noe med humanisme eller multireligiøst evt. multikulturelt. Samtidig sikter en mot å endre kravet til at foreldrene som bekjenner seg til den evangeliske-lutherske religion, er forpliktet til å ”oppdra Sine børn i samme”.
    2. At bare kirkestatsråden skal være medlem av statskirken, mot nå over 50 % av regjeringens medlemmer.

 

For øvrig foreligger det en rekke andre forslag til endring av Grunnloven som fører i feil retning.

 

Jeg slutter meg ved min underskrift (se under, 1 og 2) til oppropet om å stoppe ødeleggelsen av vår Grunnlov av 1814.

 

1. Underskrift via sms: Send meldingen ”opprop grunnlov ditt navn” til mobilnr. 2400. (NB –  

det skal være mellomrom mellom opprop og grunnlov òg mellom grunnlov og ditt navn.)

2. Underskrift via Internett: www.opprop.no/opprop.php?id=grunnlov

 

 

Eidsvollsbygningen