Gjestekommentarer, 17.11.08

 


Signe maten


Av Dag Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

”Det er åpenbart at dersom det fremstår som at det skal bes for maten eller at maten skal velsignes, så er det ikke anledning til dette i den offentlige grunnopplæringen”, skriver utdanningsdirektøren i Aust-Agder i et seks-siders skriv dessangående i flg. F.V. 03.11.08 Som om det stod til mennesker

eventuelt å velsigne maten, (”skal”).

At maten må være velsignet og virke til velsignelse, kan en kun anmode matens og vår egen Skaper om. Med dagens næringsgehalt i matvarene, kan vel anmodningen være mer aktuell enn på lenge.

”Hør vår bønn all godhets giver, Fader, Sønn og Hellig Ånd. . .”