SV-en sikkerhetsrisiko. Fossiler.

Gjestekommentarer, 29.08.08

 

 

SV – en sikkerhetsrisiko?

 

Av Hallvard Kvæven, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Partiet er fortsatt motstander av NATO. Til alt overmål har de klart å skrive i sitt gjeldende partiprogram at USA er den største trusselen mot verdensfreden.

 

Hvem har SV tenkt å spørre om assistanse hvis russerne krysser norskegrensa, slik de krysset Georgiagrensa? Sende en henvendelse til svenskene? Håpe at heimevernet greier brasene med sine sluttstykkemanglende geværer? For USA kan de jo ikke spørre. Da settes verdensfreden i fare.

 

 

Fossiler

 

Av Hallvard Kvæven, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Adam syndet, og med syndefallet fulgte døden. Dette skriver Paulus om i romerbrevets kap. 5 v. 12: Synden kom ved ett menneske, og med synden kom døden.

Døden eksisterte således ikke før syndefallet. Alle fossiler som blir funnet, har følgelig møtt døden etter syndefallsdagen.