Gjestekommentar, 27.03.08

 

Norges støtte til terrorisme

 

 

Av Trygve E. Gjerde

 

Arafat er død men hans regime lever videre! Det ble åpenbart for alles øyne hvor pengestøtten til araberne i Gaza og Vestbredden hadde tatt veien i alle år, da erketerroristen Arafat døde. Da plutselig ble det interessant å finne ut hvor alle milliardene var blitt av, hvilke banker i Sveits som hadde kontoene og pengene. Arafats enke og de ledende myndigheter i Gaza sloss om de stjålne midler for hele verdens øyne, og giverlandenes dårskap og blåøyethet ble åpenbart for alle. Den norske regjering valgte å tie hele saken i hjel.

 

Nå er nye 700 millioner sendt nedover til disse arabiske terrorister. Terroren blomstrer som aldri før! Forsøker jødene å verge seg mot alle rakettene og selvmordsbomberne, så er det et ramaskrik fra hele verden om hvor ondsinnet jødene er! De burde heller ha gitt 700 millioner til jødene og at de hadde administrert disse penger for hjelp til arabiske familier i Gaza og Vestbredden.

 

Vi vet at mye av de stålrør som ble gitt til Gaza for å hjelpe dem med vannledninger og kloakkledninger, ble kappet opp i passende lengder for å lage Kassam raketter. Stålplater likeså!

 

Det hadde vært langt bedre at disse araberne hadde fått seg hver sin Bibel på sitt eget språk, da kunne de ha lest hvorfor de landområdene de bor i hører jødene til og at de er gjester i landet så lenge de bor der. De kunne også lest i profeten Sefanias, 2. kp. om hvorfor Gaza nå er i ferd med å bli folketom. (Dette skrev jeg til avisene om for 2 år siden!) De kunne få lese om Guds Sønn Jesus Kristus, som ble født inn i verden i Israel som jøde, til deres frelse. At også araberne og alle andre hedningefolk har del i denne frelse om de kommer til omvendelse og en levende tro på Jesus Kristus. De kunne få lese at det er bare en vei for oss mennesker å gå, om vi skal leve i trygghet og harmoni med Gud og andre mennesker, kjærlighetens vei!

 

Nå støtter Norge ondskapens vei og hedenskapets vei og tror at det skal føre til fred mellom jøde og araber, nei, kjære dere det går ikke! Så lenge Hamas og Fatah er innenfor Gazas grenser, så bør det heller ikke gis en krone dertil! Ta heller de arabiske familier ut derfra og hjelp dem med jord og eiendom, skole og sykehus, mat og klær og en Bibel et annet sted!