Gjestekommentarer, 21.04.08

 

 

Norge sin ambassade i Israel

 

Av Hallvard Kvæven, i www.Kommentar-Avisa.no

 

I Aftenbladet for 12. april går fylkesleiaren i Rogaland KrF i rette med meg fordi eg i eit innlegg 7. april heldt Frp sin Israel-politikk betre enn KrF sin. Påstanden min står fast: Frp sin Israel-politikk er betre enn KrF sin.

 

Konsekvensen av KrF si haldning er at partiet ikkje anerkjenner Jerusalem som israelsk territorium. At KrF ikkje vil flytje ambassaden frå Tel Aviv til Jerusalem tyder då at partiet ikkje anerkjenner Jerusalem som Israel sin hovudstad.

 

Israel ønskjer at Noreg skal leggje ambassaden til Jerusalem. Kva ville leiaren i Rogaland KrF tykt om Israel hadde nekta å leggje sin ambassade til Oslo, men i staden plassert ambassaden i t.d. Halden?

 

 

 

Gjev oss Barabbas fri!

 

Av Hallvard Kvæven, i www.Kommentar-Avisa.no


Den nyaste versjonen av dette ropet kjem nå frå norske bispar: Gjev oss Vanunu fri!
Men Vanunu er ein forrædar mot sitt eige heimland.