Gjestekommentarer, 24.09.08

 

 

Nå er det slutt på fridomen

 

Av Hallvard Kvæven, i www.Kommentar-Avisa.no

 

For ei tid sidan var det protestfestival i Kristiansand. Då uttalte Karita Bekkemellom at alle hadde lov til å meine det dei ville om den nye ekteskapslova, men statsstøtte ville dei ikkje få utan at lova vart akseptert. Denne meiningstvangen vil då ramme kristne skular, barnehagar, barnearbeid, lærarar og kyrkjer.

 

At dette ikkje berre er talemåtar fekk vi eit skræmande døme på nyleg, då justisminister Knut Storberget offentleg gjekk ut mot biskop Kvarme avdi han ikkje godtok at det i Kampen kyrkje i Oslo, i strid med gjeldande rett, vart føreteke ”vigsling” av to homofile menn.

 

Sanneleg, sanneleg: VI  TRENG  EI  NY  REGJERING – så vi kan vinne attende fridomen!

 

 

Bispevigsel

 

Ingeborg Synnøve Midttømme er blitt vigslet til ny biskop i Møre bispedømme. I følge avisreferat uttrykte hun i den forbindelse at hun ”drømmer om at flere skal kjenne tilhørighet til kirken”. Det norske Misjonsselskaps misjonærinstruks fra da de startet sin tjeneste hører nok hjemme i en høyere divisjon enn Midttømmes drøm. Paragraf en lød: ”At træde den enkelte nær med Frelsens budskab.

 

 

Kristelig Folkeparti står i skårfeste

 

KrF-ledelsen varsler omkamp om den nylig vedtatte ekteskapsloven. Da lovforslaget ble diskutert og votert over i Stortinget i vår, var det bare Fremskrittspartiet som var på linje med KrF. Mot det partiet har KrF lukket døren. Derimot vil de kople seg til Høyre og Venstre. Flertallet i disse to partiene støttet regjeringens forslag til ny ekteskapslov. Hvordan KrF kan tenke seg å få disse med på reversering av loven er vanskelig å skjønne. Avkledt all retorikk er nok heller sannheten at KrF sentralt legger opp til å føre velgerne bak lyset i den tilstundende valgkampen, og håper at ingen innser at partiet har gått seg fast i et skårfeste.