Gjestekommentarer, 10.09.08

 

 

”Magnhild holdt homo-messe i St. Petri kirke”

 

Av Hallvard Kvæven, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Denne overskrifta grein imot frå avisstativa måndag 8.september. Det var framsida av Rogalands Avis som bar denne ”glede-bodskapen” til torgs. I ”messa” hadde Magnhild Meltveit Kleppa m.a. uttalt: ”At hun tror på en Gud som er rausere enn menneskenes avgrensede tanker”. Dette kan ikkje skjønast annleis enn at Meltveit Kleppa trur på ein annan Gud enn den Bibelen forkynner. For kva dom feller Bibelen over dei som lever homofilt?: Dei skal ikkje arve Guds rike, seier Ordet.

 

Då Gud hadde skapt, står følgjande å lese i siste verset i første kapitlet i første Mosebok: ”Og Gud skoda alt det han hadde gjort, og sjå, det var overlag godt”. Når alt var overlag godt, var ikkje noko skapt slikt at Han fordømde det. Homofili er noko som kom med syndefallet, og er Satan sitt verk. Det vitnar Bibelen.