Gjestekommentar, 17.03.08

 

Magnhild Meltveit Kleppa

 

Av Hallvard Kvæven

 

Då Meltveit Kleppa snudde i homofilisaka, uttalte ho i følgje pressa at ho måtte vere "ærlig mot meg selv, min egen familie og mot Gud". Det var visstnok hennar homofile son som hadde fått henne til å snu.

Lova er nå lagd fram. I regjeringa går ho mot at lesbiske skal få barn ved såkalla assistert befruktning. Spørsmålet ein dermed set att med er: Dersom Meltveit Kleppa hadde hatt ei lesbisk dotter, hadde ho då teke dissens i regjeringa, eller hadde ho på nytt vore "ærlig mot meg selv, min egen familie og mot Gud", og røysta for dette òg?