Gjestekommentarer, 16.06.08

 

 

Løftebrytarane sin dag på Stortinget

 

Av Hallvard Kvæven, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Før Stortingsvalet i 2005 sleit dei lokale toppkandidatane i Rogaland Senterparti med uro frå grasrota i fylkespartiet. Veljarane frykta at dei, i samarbeid med Ap og SV, skulle gå inn for einkjønna ”ekteskap”. De treng ikkje la dykk plage av skræmeskota frå Dagfinn Høybråten, uttalte Magnhild Meltveit Kleppa til Aftenbladet. Senterpartiet vil ikkje endre gjeldande ekteskapslovgjeving. Andrekandidaten på Senterpartilista for Rogaland, Trond Lode, hevda også det.

 

Det synte seg etter kvart at uttalane var falske, og at veljarane var førde bak ljoset. Magnhild Meltveit Kleppa snudde tidlegare i år, der ho etter fattig evne prøvde å rettferdiggjere seg med hole argument. Trond Lode har også gjeve til kjenne for ei tid sidan at han hadde snudd. I Odelstingsdebatten i Stortinget 11.06.08 heldt han Senterpartiet sitt hovudinnlegg. Han trudde visst at han skulle sleppe unna å stå til parlamentarisk ansvar for løftebrotet sitt. Men då hadde han ikkje rekna med FrP sin Ulf Erik Knudsen. Knudsen konfronterte Lode med uttalane til Aftenbladet, noko som førde til at Lode vart ståande skulerett på Odelstinget sin talarstol. Lode innrømma til slutt at han hadde villeia veljarane. Nokonedverdigande for ein representant er det nok lenge sidan Stortinget har vore vitne til.

 

Etter det pressa har bore bod om skal visst desse to, Kleppa og Lode, toppe Senterpartilista i Rogaland ved Stortingsvalet i 2009. Spørsmålet for dei to kandidatane vert etter det som har hendt: Korleis vil misjonsfolket i Rogaland sine senterpartiveljarar takle situasjonen som nå ligg føre?