Gjestekommentar, 03.09.08

 

 

Hvilken Grunnlov?

 

Av Ivar Kristianslund

Hvis jeg gjetter på at du aldri har lest Norges grunnlov, gjetter jeg sannsynligvis riktig, dessverre. Jeg har inntrykk av at det er meget få som noen gang har bladd i eller lest gjennom hele Grunnloven. Og enda færre som har tenkt gjennom det som står der. Hvor mange har forresten takket Gud for den fantastiske gaven til det norske folk som Grunnloven representerer?

Den norske grunnloven er helt klart en KRISTEN grunnlov. GUD – Herren hærskarenes Gud, Israels Gud, som har skapt alt, og som har sendt sin sønn Jesus Kristus til jorden for å frelse syndere, blir sett på og regnet med som en levende realitet! Alle de grunnleggende paragrafene bærer preg av at ”GUD ER ATTÅT”.

Men nå må du våkne, norske mann og kvinne i hus og hytte! Selv om politikerflertallet behandler Grunnloven som om den skulle være ugyldig, så er det ingen grunn til at du skal gjøre det samme! Grunnloven kan ikke oppheves. Heller ikke er det tillatt å forandre Grunnlovens prinsipper og ånd. (Se § 112!) Her dreier det seg nemlig om tidløse sannheter! Derfor skal du ikke finne deg i at Grunnloven brytes av politikerflertallet. Å bryte Grunnloven er nemlig kriminelt! Grunnloven er det viktigste politiske redskapet vi har til å demme opp mot avkristningen og ødeleggelsen av landet. Merk deg det! Forsvar Grunnloven mot de kraftige angrep som den er utsatt for!

Blant Grunnlovens uforanderlige prinsipper har vi (selvfølgelig) §1 og §2.  

§ 1 lyder slik: ”Kongeriket Norge er et frit, selvstendig, udelelig og uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkistisk.” Her ser vi at ethvert forsøk på å få Norge inn i en union som for eksempel EU er landsvik eller landsforræderi.

I § 2 står det: ”Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpliktede til at opdrage deres Børn i samme.” Også mange andre paragrafer, ikke minst i forbindelse med kongedømmet, omhandler Gud som en levende virkelighet.

Grunnloven er altså opptatt av at Staten skal følge Guds evige lover i sin forvaltning til folkets beste. Og den drar omsorg for at barna skal få lære om Jesus til evig frelse.

Hvilket hav av forskjell er det ikke mellom Norges grunnlov og EU’s påtenkte grunnlov! Merk deg dette!