Gjestekommentar, 05.01.08

 

 

Homo-prestar

 

Av Hallvard Kvæven

 

Gjev kyrkja vår tenarar som både lærer vel og lever vel heitte det i kyrkjebøna.

Homofilt samlevande prestar bryt båe delardei korkje lever rett eller lærer rett. Dei er under Guds dom – dei skal ikkje arve Guds rike seier Skrifta. Endemålet for livsferda deira dersom dei ikkje snur er den evige fortapinga. I tillegg kjem at dei, når dei som prestar i ord og gjerning legitimerar synda, dreg folk i kyrkjelyden med seg mot avgrunnen.

Vi skal hugse på at det er ingen i heile Bibelen som talar så mykje om helvetet som Jesus, og åtvarar mot vegen som fører til ”denne pinestaden”, slik Han fortel i Luk. 16:28. Det er ikkje å undrast over at Jesus fokuserar så sterkt på å åtvare mot den breie vegen – Matt. 7:13. Heile livsgjerninga hans var å fri menneskja frå helvetet si pine og gru. Difor er det ein katastrofe og ei stor ulykke for ein kyrkjelyd å få ein homofilt sambuande prest.