Gjestekommentar, 29.08.08

 

Gog, Magog og Dagbladet

 

 

Trygve Einar Gjerde

 

Dagbladet har i sin nettavis gått til et kraftig angrep mot de kristne og enkelte forkynnere fordi disse mener at Russlands krig mot Georgia er med å åpne vei for Russland mot Guds hellige land Israel.

 

Dagbladet beskylder de kristne for at de hisser til den 3. verdenskrig. Dette er en merkelig konklusjon fra en av landets største aviser. De mener altså: Advarer en mot en viss fare så hisser en folket opp til å utføre den gjerning faren representerer. Med dette mener de at alle farer skal ikke tales om eller advares for (om det ikke er en de selv nevner) for da øker en risikoen for at ulykken kommer.

 

De kristne har til alle tider i Det Nye Testamentets tid talt og advart mot Gog og Magog. Vi finner dette beskrevet både i GT og NT. Derfor har også våre anerkjente kirkefedre skrevet om disse ting. Det er underlig at en så stor avis som Dagbladet ikke har noen journalist som ikke kjenner til disse ting, selv om kristendommen er den religion som vårt land og konstitusjon er tuftet på, de er altså fullstendig uvitende om de grunnleggende ting og likevel uttaler seg så skråsikkert om det!

 

Esekiel kp. 38 og 39 beskriver de siste tider og det som skal skje i den 3. verdenskrig nokså nøyaktig. Her blir Gog fremstilt som en fyrste over flere land i Norden og ytterste Norden, 38. kp. v. 5, det vil si områdene nordvest, nord og nordøst for Israel. Også Etiopia er nevnt med Persia og Libya, 38. kp. V. 5.

 

Gog er en fyrste og åndsmakt i fysisk og åndelig forstand. Hitler for eks. var ikke og representerte ikke bare en fysisk makt men også en åndelig djevelsk makt. Da han ønsket å utrydde det jødiske folk var han som katolikk også nært forbundet med Paven, men også med muslimene. Han var derimot som nasjonalsosialist ikke forbundet med kommunistsosialistene. Men i den siste krig skal alle disse åndsmakter smelte sammen i kampen mot Israel.

 

Det står i Esekiel 38, 13 om de ”unge løver”. De er nevnt sammen med Tarsis som er i Spania. Disse unge løver er handelsnasjoner som er i et forbund. De er ikke som nasjoner unge, men de er unge i betydning av det handelsforbundet de er gått inn i, som for eks. EU unionen. At de betegnes som løver er at det brukes det bibelske symbol for Løven av Juda i sine nasjonale, kongelige våpenskjold, slik som Norge, Sverge, Finland og Danmark gjør. Vi finner dette symbol i alle EU-landene tenker jeg!

 

Det står at alle disse land skal bli dradd med kroker i sine kjever, 38, 4, til et land som er utfridd fra sverdet. Dets folk er samlet fra mange folkeslag, opp på Israels fjell, ---v. 8.  Disse kroker er handelsavtaler, politiske forbund og ideologiske/religiøse interesser. Vi ser i dag at disse kroker blir sterkere og sterkere! Dagbladet er også med på å styrke disse kroker, og vil gjerne utrydde Israel sammen med muslimene, sosialistene og kommunistene. 

 

Det oppgjør som Gud vil ta med disse grusomme ånds og politiske makter vil føre til at disse veldige krigshærer som samles i Harmageddon, Åp. 16, 16, eller Gog-hopens dal som det står hos Esekiel 39, 11. Herren skal åpenbare sin harme på dem, 38, 18, og Israels folk skal begrave dem alle i denne dal. Denne begravelse skal vare i 7 måneder. Nå er Israel utfridd fra Gogs ånds og politiske maktmisbruk. Ja, de som ellers måtte leve igjen på jorden er endelig blitt utfridd ved 1000 års rikets komme for Israel. De kristne gleder seg til dette samtidig som de sørger over at alle disse folk og land arbeider på sin egen undergang og ikke ville omvende seg før det var for sent!