Gjestekommentar, 14.04.08

 

 

Gå hjem og drep.

 

Av Hallvard Kvæven i www.Kommentar-Avisa.no

 

Fra første side i Stavanger Aftenblad for lørdag 12. april gren det mot en:

”Gjør det selv-pakke fra SUS. Gravide i 9. uke tilbys abort hjemme”.

(SUS er forkortelse for Stavanger Universitets Sykehus).

 

For et ”tilbud” til en vordende mor: Gå hjem og drep barnet ditt.

 

(red. anmerkning: Salme 139, 16 ” Da jeg bare var foster, så dine øyne meg,

og i din bok ble de alle oppskrevet de dager som blev fastsatt da ikke en av

dem var kommet.”)