Gjestekommentar, 21.01.08

 

 

Fred i Midtausten?

Av Hallvard Kvæven

 

Palestina-arabarene vil ikkje godkjenne Israel sin jødiske identitet.

Ei rekkje toppleiarar i dei palestina-arabiske sjølvstyresmaktene avviser å anerkjenne Israel som ein jødisk stat.

For den israelske regjeringa er ikkje dette spørsmålet eit tema for forhandlingar eller diskusjon.