Gjestekommentarer, 23.12.08


Femti (50!) born drepe i går!

 

Av Hallvard Kvæven, i www.Kommentar-Avisa.no

I går vart omtrent femti born drepne, og det same vil hende i dag. Når ei ”normalveke” er omme, har omlag tre hundre born vorte tekne av dage, og innan utgangen av månaden eit tusen-tal. Slik er det kvar månad, og dette vert gjort med staten si ”velsigning” ved den abortlova vi har, og som er ei barnedraps-/fosterdrapslov.

 

Hadde femti fødde born blitt drepne kvar dag med løyve frå staten, ville det nok blitt stor ståhei. Provosert abort er å drepe ufødde medmenneske, og det har store destruktive konsekvensar for folk og land.