Gjestekommentar, 25.02.08

 

 

Evolusjon og skolevold - en bedrøvelig sammenheng

 

 

Av Bjarne Kydland

 

 

Fra ”Answer in Genesis” (www.answersingenesis.org) “klipper” jeg følgende.

 

I senere tid har folk blitt sjokkerte over voldsutbruddene i offentlige skoler i Amerika og rundt i verden for øvrig. Noen skoler har installert metall detektorer for å prøve å tøyle denne voldsomme fremgangsmåten.

Hva har evolusjon å gjøre med denne triste - og sjokkerende - situasjonen?

 

Det vi nå ser er i ferd med å skje er sluttresultatet av et undervisningssystem som effektivt har eliminert Gud fra våre klasserom. Vær oppmerksom på at, generasjoner av unge folk har blitt hjernevasket hver eneste dag av evolusjonære ideer. De er blitt fortalt at det er intet spesielt med dem som mennesker. De er ikke annet enn dyr som er utviklet fra en eller annen primitiv form for liv over et tidsspenn på millioner av år.

 

Til mer hele samfunn tenker i slike baner, til mer vil folk konsekvent handle etter det de lærer. Dersom menneskelivet ikke er noe spesielt så har det heller ingen verdi. Er der ingen Gud, og slik heller ingen autoritet, da kan enhver avgjøre for seg selv hva som er rett og galt.

Storparten av studentene vil kanskje ikke skjønne sammenhengen mellom voldsutøvelsen og evolusjonen (dog noen har skjønt), men i og med dette vil et slik anti-Gud-trossystem ha forledet /forført dem til å tenke at livet er håpløst og uten noen hensikt. Sitat slutt.

 

Igjen kommer Jørgen Løvlands (1848 – 1922) (etter unionsoppløsningen Norges første utenriksminister, statsminister 1907 -08) ord til anvendelse: ”Gud hjelpe!  Dei hev mista vitet og vår Herre!” (Jørgen Høgetveit)

I sin ytterste konsekvens ser det ut til at dette for noen kan føre frem til skjebnen som massedrapsmann. Deres diagnose blir som det heter i fyndordet: ”Pa`nta rei” (gr.)  ”Alt flyter”. (for dem)

Dette emne er også Bibelen opptatt av: Det er umulig at en av ugress kan få hvete. I Matteus 13,25 står det slik: ”Mens folkene sov - - - -”  

Hermer Øverland: Du må ikke sove så inderlig vel, for før noen aner kan det være ”kveld.”