Gjestekommentarer, 13.10.08


Det farløse barnet

 

Av Hallvard Kvæven, i www.Kommentar-Avisa.no

 

I § 4 i den nye ”ekteskaps”-loven heter det: "Som medmor til barnet skal reknast moras kvinnelege ektefelle eller sambuar---- Eit barn kan ikkje ha både ein far og ei medmor.” Den paragrafen vil gjøre barn farløse.

Det er underlig: I styrer, råd, utvalg og foretak skal begge kjønn være representerte, men ikke i ekteskapet. En må trolig sitte i en rød-grønn regjering for å skjønne slikt.