Gjestekommentar, 11.03.07

 

 

Vår ære og vår makt

 

Av Oddvar Berge

 

Dagen har brakt meget aktuelle oppslag om navnsettingen og logoføringen på våre nasjonale oljefelt, plattformer og våre kommunikasjonsmidler i luftrommet. Det har blitt påpekt hvordan hedenske guder fikk æren av våre rikdommer og vår bevegelsesfrihet. Dette er noe som har slått meg flere ganger, og jeg har en klar fornemmelse av at dette er ingen klok policy. Vi burde vite bedre.

 

Hva flyene angår så skjøt profileringen fart med SAS som tegnet regnbuen stående opp ned under buken på flyene. Fra før vet vi at navn fra sagatiden har vært brukt. Disse kan oppfattes i både hedensk og kristen lei. Regnbuen er et Bibelsk symbol gitt oss i form av et paktsløfte fra Gud om at verden ikke skal rammes av en slik omfattende vannflom som på Noahs tid. Samtidig vet vi at New Age bruker regnbuen som symbol. Å plassere regnbuen hengende opp ned under buken på fly, kan virke like signaliserende som det omvendte kors. 

Videre har profileringen antatt fargeforskyvninger bort fra de rene nasjonale farger til blandingsfarger som grått og rustrødt. Flaggene er omgjort fra rektangulær fasong til kvadratiske ruter. Også utsmykningen av Gardermoen relaterer seg til hedenskapets verdensbilde. En ting er at vi har en saga som vi skal historisk forholde oss til. Noe annet er hva som idylliseres og glorifiseres og gjøres antakelig for flertallet gjennom sin bruk i det offentlige rom. Det er ikke kristenarven fra Olav den Hellige frem til Hans Nielsen Hauge og Eidsvoll som er dominerende. Heller ikke den nasjonalt sunne form for fedrelandskjærlighet og internasjonalt fredsfremmende samarbeid.

Nå kan det sies i denne sammenheng at den olje som pumpes opp og som holder samferdselsflåten i drift både i luften, til lands og til vanns, sies å være et resultat av syndflommen i Noahs dager med påfølgende istid og nye konstellasjoner på vår klode.

Resultatet av vår hyllest til syndflommens konsekvenser vil imidlertid bare fremskynde neste syndflom som ikke kommer i form av vann men i form av ild.