Gjestekommentar, 18.06.07

 

 

Sosialismen smuldrer bort vår kristenarv

Trygve E. Gjerde

Nasjonen Norge er nå, åndelig sett, som en markspist trestokk! Sakte men sikkert smuldrer den bort hver dag og svekkes i styrke hver dag. Løv, greiner og bark faller av, roten råtner bort og et lite vindpust så ligger den på bakken med ”brukket rygg”.

 

Prof. Edvard Bull (1881 – 1932) som i Trondheim la sosialismens strategi i 1923, ønsket det slik! Han hatet, som djevelen, kristendommen og det kristne ekteskap og kristen barneoppdragelse. Han kunne ikke tåle at det norske ”tre” hadde slike vakre grønne blad og greiner og frisk bark og frukt. Han la planen for hvorledes det skulle ødelegges. I dag ser vi at hans mål er nådd: vår nåværende regjering har nå fullført verket, så at ”stokken” nå ligger råtten på bakken med ”brukken rygg” og venter på å bli brent opp i Guds vredesild. Men hva vil de ha i stedet for?

 

Våre biskoper og åndelige ledere har oppfylt de ord som står i Esaias 29, 9 – 11, der raver de rundt som drukne, men ikke av sterk drikk, nei av sosialismen! De er helt ute av stand til å holde rett åndelig stø kurs. Sannheten har snublet på tingstedet, Esaias 59, 14.