Gjestekommentar, 07.12.07

 

 

Skolen er syk

 

Av Bjarne Kydland

 

Hele det norske samfunnet er sykt!

Øverste sats hevdes av Jon Severud, medlem av fylkesstyret i Utdanningsforbundet Hordaland.

Når en så sentralt plassert skolemann, uten omsvøp gir norsk skolen denne diagnosen vil forhåpentligvis de fleste forstå, i alle fall en smule av alvoret. For skal jeg få lov å gi et mer konkret estimat på diagnosen med navns nevnelse så er det ikke mye som skiller på at jeg satser på ”kreft og med høy feber.”

 

Men det som ligger meg på hjertet er ikke skolen alene, for er den syk da er også hele samfunnet sykt. Og det er saken. Se på statens kirke. Den må ha diagnosen: ”Trippel-brukket rygg.” 

Legg merke til klagen fra skoleansatte som ville eksperimenter år etter år, i skolen. Noe nytt hele tiden, frem og tilbake. Dårlig lønn til lærere og forfallende skole- og kirkebygg. Og personalet blir lite anerkjent, i samfunnet for innsatsen de hvert år utøver for den oppvoksende slekt, og må ofte nøye seg med u-utdannet assistanse / avløsere.

Med slike diagnoser står bare ”dødsdiagnosen” igjen og venter.

 

Disse sykdomsbeskrivelsene med diagnose har vært gjengangere i blader og aviser, i TV og radio i årevis nå.

Hvem er det som har ansvaret, og som verken ser eller vil se, men heller befordre en slik utvikling? Det er selvsagt de som sitter med initiativet i ethvert samfunn, Storting og regjering, ganske spesielt det siste, som endog denne perioden har rent flertall. Sammenlign foster-, spebarns- og småbarnepolitikken. 500 skoleklasser à 30 barn drepes om året, her hjemme, og landet fylles opp av islamistiske muslimer, blant annet. Spebarna får et minimum av kontakt med sine biologiske foreldre, og fra to-tre-årsalder går samtlige norske barn hodestups inn i barnehager, snart med lovs tyngde. Store deler av den eldre befolkningen, som trenger sykehjemsplass får sitte / ligge hjemme, til belastning nettopp for den yngre og arbeidende generasjon.

 

I samfunnsdebatten er det også understreket hvorfor det må gå slik. Den såkalte borgerlige side i norsk politikk har, i alle fall til en viss grad følt seg hjemme og hentet inspirasjonen fra judeo-kristent hold, mens venstresiden har lovet å bekjempe dette, med alle midler, og henter sin inspirasjon fra anti-kristent, hedensk hold, som Charles Darwin (1809 – 82), Karl Marx (1818 -83) og Vladimir Lenin (1870 – 1924). Sistnevnte momentet kommer tydeligst frem i utsagn av Kåre Kristiansen der han påpeker ”at de som tidligere ble ansett å være en sikkerhetsrisiko, nå er blitt garantister for vår sikkerhet!”

 

Hvordan har de klart den oppgaven?  Foreta deg en analyse til spørsmålet. Eller hør hva Trygve E. Gjerde skriver: ”Gud skal ha takk og ære for at det ennå finnes modige politikere, som Kåre Kristiansen, som våger å advare sine eldre stortings- og regjeringskolleger mot den alvorlige fare de står i når de motarbeider Israel og digger for Arafat. Kåre Willoch er en altfor respektabel og dyktig politiker til at hans ettermæle skulle være at han var en åpenbar jødehater. Dessuten har han en dyrebar sjel som nå står i en alvorlig fare ved slutten av hans levnetsløp i og med at han legger for dagen et slikt avskyelig hat mot jødene. Han går sosialistene en høy gang! Derfor er det en kjærlighetsgjerning at Kåre Kristiansen advarer ham og dermed kanskje ved Guds hjelp kan omvende ham til bedre tanker.”

Slike og lignende tanker er det å håpe at renspikka sosialister også kan ta fangen, og ”komme til seg selv. ” (Luk.15,17)

 

Det som bedrives fra den sosialistiske regjering er renspikket uansvarlig, udemokratisk og sosialistisk utopiapolitikk, nemlig ”hensynsløshet”. (j.fr. Edvard Bull, Ap) Dette er sosialistens forsøk på å legge om ”elveleie” (les: stemmeflyten) der alle sammen blir like, det vil si like fortumlet og forvirret og så kommer til å gi sin stemme nettopp til sin ”plageånd.” 

”Vi skal bli verdens beste nasjon på alle nivå, er refrenget, mens landet er i ferd med å ”råtne på rot,” grunnet ”politisk korrekthet (les udugelighet) og New Age-tendenser, som da Grunnlovens bestemmelser stod høyt i kurs var ukjente begreper. Ergo er det en hundreårig innflytelse fra sosialistiske ”vinder” og tankegods som har ”blåst” hit, hvor vi nå befinner oss.

Disse tankene er for lengst erkjent i det brede lag av samfunnet, men det kan se ut til at folket sier som kjærringa: ”Tar du den, så tar du den, så tar du den og den og den og den.”