Gjestekommentar, 01.04.07

 

Skarsaune og Gaarder

Av Oddvar Berge

Oskar Skarsaune (OS) taler i et foredrag vel om Jostein Gaarder (JG) ifølge Vårt Land 28.03.07, og tar ham opp i beste mening. Det er edelt, og edle skal vi være. Men vi skal ikke la oss forføre.

JG antyder ikke at det skal være noen bioligisk defekt ved jødene som rase, han advarer ikke mot jødisk besmittelse av våre norske gener og han advarer ikke mot jødisk infiltrasjon og dominans i våre europeiske samfunn. Han oppfordrer ikke til jødehat, men oppfordrer tvert om til å ta vel imot eventuelle jødiske flyktninger dersom den jødiske staten skulle gå til grunne.

 

OS betegner JG som antijudaistisk, men ikke antisemittisk. Dette skal bety, forklarer Skarsaune, at JG ikke er en som hater jøder, men at han er en som parodierer, forakter og latterliggjør jødenes religion, sier professoren ved menighetsfakultetet. En og annen legmann vil muligens kunne ha problemer med å øyne den helt store forskjellen i dette. Det kan vel gå en grense mellom det å hate og det å forakte. Men avstanden mellom disse begrepene er liten.

En ting er i hvert fall sikkert. Det var under Libanonkrigen at JG fremsatte sine synspunkter og de ble formulert og båret frem i direkte relasjon til Libanonkrigen.

Legg så merke til setningen – dersom den jødiske staten skulle gå til grunne -. JG oppfordrer ikke til jødehat, mener Skarsaune, men han oppfordrer tvert imot til å ta vel imot eventuelle jødiske flyktninger dersom den jødiske staten skulle gå til grunne.

Om noen skulle tenke at JG ville gråte over en slik skjebne for Israel så ville det vel måtte være med krokodilletårer. Og hva han mener med å ta vel imot jødiske flyktninger i Europa etter at jødestaten Israel er utslettet det kan enhver tenke selv om. Europa har tatt ”varmt imot” jødiske flyktninger for ikke så veldig mange år siden.

Så hvilken betegnelse som er den mest korrekte å anvende på JG er det all mulig grunn til å tenke gjennom. Det fremstår i hvert fall med all tydelig klarhet at ingen som helst tanke med rot i religion og tro om at jødenes fremtid ligger i staten Israel vil finne aksept hos JG. Om Skarsaune er med blant de teologer som sies å ha tatt oppgjør med erstatningsteologien vil han vel selv helst svare på.

Om ikke JG selv vil si med rene ord at han er jødehater, og om ikke OS gjennom sine teologifilosofiske briller vil kalle ham for det, så oser i hvert fall budskapet til de grader at forklarende ord blir overflødige.