Gjestekommentar, 24.08.07

 

 

 

”Oppdiktet okkultisme”

 

Svar til sjefsredaktør Odd Sverre Hove i Dagen

Av Trygve E. Gjerde

 

Odd Sverre Hove (OSH) mener at jeg i min artikkel, ”Kan Kristi etterfølgelse harmonere med okkultisme?”, ”skriver at Jesus har gitt oss et bud om ikke å lese andre bøker enn Bibelen”. Men dette har jeg ikke skrevet, det er OSH som dikter opp dette. Det jeg skrev var: ”Hva anbefaler Kristus oss å lese? Skriften! Han var (og selvfølgelig er fortsatt) selv Ordet og Han anbefaler derfor ikke annet å lese enn seg selv.” Jesus gav riktig nok et nytt Bud utenom de 10 Bud: En ny befaling gir jeg eder, at I skal elske hverandre; likesom jeg elsker eder, så skal også I elske hverandre. Joh. 13, 34. Det er i henhold til det Bud at jeg skriver som jeg gjør for å advare min neste mot djevelens forførelse, det gjelder også deg OSH!

 

Si meg kan du eller andre finne noe sted i Bibelen at Jesus anbefaler å lese noe annet enn Guds Ord? Jeg finner det ikke! Han anbefaler i alle fall ikke å lese okkulte Harry Potter bøker! Jeg har mange ganger skrevet i Dagen og formant til å lese våre anerkjente kirkefedres skrifter, Luthers Postille er ypperlig utleggelse av Guds Ord, det samme Lars Linderots Postille, Johan Arndts Postille og Den Sanne Kristendom, og mange andre, ikke minst Pontoppidans sannhet til Gudfryktighet, som advarer mot slikt lesestoff som Harry Potter under sp. 225. Det samme gjør H. N. Hauge i sin Postille. Leser en disse bøker da holder en seg til Guds Ord og farer ikke vill.

 

Da jeg skrev min artikkel så var min viten om Harry Potter begrenset til det som andre skrev og en del reklame som kommer i posten. Men jeg ble nå anbefalt å gå inn på internett og se, for det var mye verre enn det jeg skrev ble det sagt til meg. I dag gikk jeg inn på ”Harry Potter og Føniksordenen”, en okkult beskrivelse! Og ”Harry Potter – The Official site.” Dette var skrekkelig! At noen kan forsvare dette søppel er en gåte for meg, der mord og all tenkelig styggedom blir servert i strid mot alle Guds hellige Bud! Dette er pur ondskap. Så setter de aldersgrense til 11 år, men ingen bør se og lese slike ting! Var disse bøker og filmer en rett lærdom i Jesu etterfølgelse og viste vei til Himmelen, hvorfor var det da 11 års grense, mener du OSH at barna ikke skal få vite veien til Jesus og Himmelen før etter fylt 11 år?

Det står også om omtalen av bøkene at: ”Harry Potter har magiske evner” og det står om hekseri og trolldom! Hva er så okkultisme om ikke dette OSH?

 

Så til det Kristus selv ber oss å lese. I 1 Mos. Kp. 2 og 3 står det om Guds Bud til Adam og Eva. De skulle ikke ete av treet til kunnskap om godt og ondt. 2, 16 – 17. Men hva gjorde de? Og hva gjør vi i dag? De lyttet mer til hva djevelen sa den gang, og det gjør de i dag også når det gjelder kunnskap om det onde! I 2 Mos. 20, 3 – 6 står det første Bud som også er et forbud mot okkulte bøker og filmer, som Harry Potter og Ringenes Herre! Det lyder slik: Du skal ikke ha andre guder foruten meg. Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. Osv. Dette Bud har nok ikke forfatteren av Harry Potter forstått noe av og ikke du heller OSH! Du henviser til det for meg, og det var min hovedintensjon da jeg skrev artikkelen, selv om jeg ikke siterte det, på grunn av plasshensyn. Jeg regnet jo med at alle Dagens lesere kjente Budet. Men Kristus stopper ikke her, han sier også: Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ord som jeg byder deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte. Og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp. Du skal binde dem som et tegn på din hånd, de skal være som en minneseddel på din panne. (Tar all tanke til fange under Kristi lydighet, 2 Kor. 10, 5) Du skal skrive dem på dørstolpene i ditt hus og dine porter. (Det skal minne deg om din utgang og inngang) 5 Mos. 6, 5 – 9. Og i 5 Mos. 18, 10 – 11 er disse heksemestrene i Harry Potter forbudt og fordømt. De blir kalt en styggedom for Herren!

 

Videre sier Kristus gjennom Davids munn i den 119. salme gjennom 176 vers at Guds Ord og Bud er som Kristus selv, vårt liv, lys og vårt alt! Les også Es. 28! Kristus sier også gjennom profeten: I Ordet bor jeg. Og i Ordet skal dere finne meg om dere søker meg av hele deres hjerte. Kristus sa til djevelen: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Mat. 4, 4. I Mark. 9, 7 står: Denne er min Sønn, den elskelige; hør ham!  Ja, Ham skal vi høre og ingen andre. Han sier videre til sine disipler og alle troende: Og han sa til dem: Så står skrevet at Kristus burde lide og oppstå fra de døde på den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse predikes for alle folk – dette skal begynne fra Jerusalem av. Luk. 24, 46 – 47. Noen annen befaling har han ikke gitt enn å lese og preke sitt eget Ord og som Han selv bor i. Derfor sier han til Johannes om menigheten i Efesus: Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Åp. 2, 4. Dette er Ordet og Kristus. Slik er det også i dag. Kristus gav derfor Johannes en liten bok, Lov og Evangelium og profetiene og sa: Gå bort og ta den lille åpnede bok i engelens hånd! Han som står på jorden og på havet. Og jeg gikk bort til engelen og sa til ham: Gi meg den lille bok! Og han sa til meg: Ta og et den! Den skal smerte i din buk, men i din munn skal den være søt som honning. Og jeg tok den lille bok av engelens hånd og åt den; og i min munn var den søt som honning; men da jeg hadde ett den, smertet det i min buk. Åp. 10, 8 – 10. Slik er det med Guds Ord som Kristus befaler oss å spise, det er søtt som honning i vår åndelige munn men det smerter vårt kjød. Er det ikke slik med deg også OSH?

 

Ellers anbefaler jeg å lese Luthers Episteltekst for 3.s. i faste over Ef. 5, 1 – 9. Der Guds Ord forbyr slike bøker som Harry Potter og andre. Luther sier her om ordene: Tåpelig snakk, de betyr de fabler, eventyr og andre oppdiktede ting som fremfor alt grekerne var fulle av og flinke til å dikte sammen osv. Altså utelukkes alle disse fra Guds Rike, v. 5.

 

Før 1861 lærte barna å lese i Bibelen. Prestestanden fant ut at den var for hellig til det, og prost Jensen fikk i oppdrag av Kongen å forordne en lesebok for barn. Det gjorde han, og den hadde mange eventyr og fabler. De kristne nektet å ta boken i bruk, og holdt barna hjemme fra skolen og underviste dem selv. Mange måtte da gå i fengsel!

 

Da Hans Nielsen Hauge satt i fengsel fikk han ikke Guds Ord å lese i, men de gav ham bøker med skuespill og liknende. Han ville ikke ha dem og sa om den tid: ”Hadde jeg falt da, da hadde jeg blitt liggende da det var ingen til å reise meg opp igjen”.   

 

Dette er veldig alvorlig, for vi skal elske det Gud elsker og hate det Gud hater. Når så Den gode Hellige Ånd gav meg i sinne å skrive den artikkel jeg skrev, så skal ikke du OSH kalle det løgn og dikt, du kan si det om Harry Potter, men ikke om det som Den Hellige Ånd gav meg i sinne og skrive. Kjære venner! Følg Jesus!