Gjestekommentar, 07.05.07 (oppdatert versjon per 20.05.07)

 

 

Kristelig Folkeparti mot undergangen - med Ingebrigt Sørfonn i draget

 

Av Hallvard Kvæven

 

Mangeårig formann i Indremisjonsforbundet (tidlegare namn; Det Vestlandske Indremisjonsforbund), stortingsrepresentant for KrF Ingebrigt Sørfonn, var på KrF sitt landsmøte i Molde i slutten av april d.å. Der var han mellom anna med på å utnemne Kjell Magne Bondevik til æresmedlem i partiet. Kva har så Bondevik gjort som er så ”ærefult”? Jau, han har til dømes fått innført avkristningsfaget KRL. Han har fått avsett antiabort-prestar, m.a. Børre Knudsen, han vil ha muslimar inn i partiet, og seier seg lei for at vedkjenningsparagrafen verkar ekskluderande. Muslimane lærer at Jesus ikkje er Guds son. Han er ikkje Gud, og slett ikkje Frelsar.

På landsmøtet var Sørfonn også med på å velje Inger Lise Hansen til andre nestleiar. For ope kamera applauderte han valet og ga henne ein god klem etter valsigeren. Kva slag ”kvalitetar” hadde så Hansen som fekk Sørfonn til å juble? Jau, ho vil ha bort vedkjenningsparagrafen, er Israel-kritisk og vil dele ut p-piller til unge jenter. P-pillen kan hindre det befrukta egget å feste seg i livmora. Det er like fullt abort - 23 kromosomar har møtt 23 kromosomar - det nye livet er eit faktum.

I staden for å kjempe for at den nåverande § 2 i Grunnlova skal halde fram som verdiforankring for landet, ville landsmøtet få inn ”kristen-humanistisk” som ny verdiforankring. Kva er så humanistisk? Jau, det er eit livssyn der mennesket er alle tings mål. I skarp motsetnad til det kristne livssynet, der Kristus er sentrum og alle tings mål. I sine politiske standpunkt er såleis både Bondevik og Hansen venstrevridde.

Ingebrigt Sørfonn har vore med og drege KrF i denne retninga, ei retning så feil at ein kunne tru det var parolen åt radikalaren Arnulf Øverland som var leidarstjerna hans: ”Stryk kristen-korset av ditt flagg og heis det rent og rødt. La ingen by deg det bedrag at Frelseren er født”.

Kva tid kjem nedrivingsturen til Indremisjonsforbundet?