Gjestekommentar, 02.01.07

 

 

Klungland og Skjevesland: To alen av samme stykke?

 

Av Hallvard Kvæven

Stortingsrepresentant Rolf Terje Klungland har gått ut mot biskop Olav Skjevesland. Klungland vil beholde statskirken for å hindre at Skjevesland får mer makt. Han tror ikke det hadde vært mange kvinnelige prester, og det hadde i alle fall ikke kommet noen åpning for de homofile, hvis biskop Skjevesland og hans meningsfeller hadde fått bestemme i kirken.

Klungland tar nok fullstendig feil her. Det er ikke lenge siden Skjevesland var i Hamar domkirke og innsatte den kvinnelige presten Solveig Fiske som biskop i

Hamar bispedømme. Hennes innstiling til homofili har vært vel kjent lenge, og allerede nå i romjula 2006 kom hennes offentlige utspill: Ønske om ritual for partnerskap i kirken. Homofili var Sodomas synd, kfr. kap. 19 i første Mosebok. Et menneske som vil sanksjonere slikt går Skjevesland hen og innsetter som biskop i Den norske Kirke. Skjevesland velsigner jo indirekte det Gud forbanner, så hva er det du bekymrer deg for, Klungland?