Gjestekommentar, 19.11.07

 

Klimatrusselen

Av Hallvard Kvæven

 

”Når mennesket reiser seg mot Gud reiser Gud skaperverket mot mennesket”, seier biskop Skovgaard Petersen i kommentaren sin til Johannes openberring i boka ”Bibelens krone”.

Å godta homofili er å reise seg mot Gud. Då reiser Gud skaparverket mot mennesket. Å seie at klimatrusselen er menneskeskapt er nok rettare enn mange kjem i hug.